Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002798/17 od 23.11.2017. godine Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Osnovnih škola (2 lota) Nov 30, 2017 01:26 PM
Obrazac zahtjeva za učešće i izjava koje je između ostalog potrebno dostaviti u predkvalifikacionoj dokumentaciji. Radovi na sanaciji klizišta na području Brčko distrikta BiH - hitni postupak Nov 30, 2017 08:19 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002267/17 Nov 29, 2017 12:11 PM
Poziv za učešće i tenderska dokumentacija broj 13-003373/17 Radovi na sanaciji klizišta na području Brčko distrikta BiH - hitni postupak Nov 29, 2017 12:05 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-002956/17/17 od 22.11.2017. god. Nabava (štampanje) vizit karti, za potrebe Kabineta Gradonačelnika Nov 29, 2017 08:33 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-000713/17 Nabaka opreme za potrebe Odjeljenja za obrazovanje(7-Lotova) Nov 28, 2017 03:07 PM
Odluka o izboru ponuđača 13-000808/17 Nabavka opreme za opremanje fiskulturne sale za potrebe JU Treće osnovne škole Brčko 13-000808/17 Nov 28, 2017 02:58 PM
Odluka o izboru i prestanku postupka (LOT ) Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH za 2017.godinu-13-000991/17 Nov 28, 2017 01:25 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke, broj 13-002854/17 Rekonstrukcija sale za plenarna zasijedanja za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Nov 27, 2017 03:07 PM
Obavještenje o donesenoj Odluci o dodjeli ugovora Nov 27, 2017 02:59 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-003047/17 od 21.11.2017. godine Nabavka i sadnja sadnica za popunjavanje postojećih i formiranje novih drvoreda u Brčko distriktu BiH Nov 27, 2017 12:34 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-003081/17 od 22.11.2017. god. Usluge prevođenja za potrebe Kancelarije gradonačelnika Nov 27, 2017 08:18 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-003061/17 od 17.11.2017. god. Servis sistema radio veze, za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Nov 27, 2017 08:16 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002122/17 od 16.11.2017. godine Nabavka radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 21 lot Nov 22, 2017 01:31 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-002122/17 od 16.11.2017. godine Nabavka radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Lot 19 – Radovi na fudbal... Nov 22, 2017 01:28 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002057/17 Izgradnja trim staze sa hortikulturnim uređenjem u gradskom parku Nov 22, 2017 01:08 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002709/17 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i NN mreže na području Brčko distrikta BiH - 4 lota Nov 22, 2017 12:50 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002401/17 Zacjevljivanje potoka Kukavica u MZ Mujkići i Gluhakovac - I faza Nov 22, 2017 11:34 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg idejnog rješenja, broj 13-002576/17 Konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja objekta dječijeg vrtića u stambenom naselju Ilićka Nov 22, 2017 11:07 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-003014/17 od 20.11.2017. god. Nabava osvježavajućih pića za potrebe reprezentacije za 2017. Godinu Komisije za Papire os vrijednosti Brčko distrikta BiH Nov 22, 2017 09:10 AM