Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Poziv za učešće u pregovaračkom postupku broj 13-002534/19 Servisiranje forenzičkog sistema Live scanner za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Sep 24, 2019 02:47 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001915/19 Izmiještanje stubova NN mreže i javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH Sep 06, 2019 03:14 PM
Odluka o izmjeni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-000722/19 (za lot 2) Nabavka računarske opreme za potrebe osnovnih i srednih škola Odjeljenja za obrazovanje Brčko distrikta BiH Sep 05, 2019 11:53 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001444/19 od 23.08.2019. godine Nabavka "Data centra" za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Aug 29, 2019 03:21 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000926/19 od 15.08.2019. godine Nabavka i isporuka tonera za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikt BiH za 2019. godinu Aug 21, 2019 12:14 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002071/19 Rušenju pomoćnog školskog objekta za potrebe JU Osme osnovne škole Brka. Aug 21, 2019 09:17 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-002027/19 nabavka i ugradnja zavjesa za potrebe JU Gimnazije “Vaso Pelagić” Brčko. Aug 15, 2019 02:46 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabave br. 13-002059/19 Pokloni za odlazak u penziju za zaposlene u Odjeljenju za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH Aug 15, 2019 02:21 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001401/19 (lot 1, 3 i 5) Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju hidrotehničkih objekata, pretovarne stanice za čvrsti otpad i geomehaničkog elaborata (klizište Pla... Aug 14, 2019 08:20 AM
Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 13-001401/19 (za lotove 2 i 4) Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju hidrotehničkih objekata, pretovarne stanice za čvrsti otpad i geomehaničkog elaborata (klizište Pla... Aug 14, 2019 08:19 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001811/19 Nabava alata za domare škola LOT 1 - 2 Aug 07, 2019 01:23 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002011/19 Nabava digitalnih fotoaparata za potrebe Policije BD BiH Aug 07, 2019 12:38 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001867/19 Radovi za potrebe JU Trinaeste osnovne škole Bukvik. Jul 30, 2019 02:37 PM
Odluka o poništenju postupka javne nabavke za određene lotove broj 13-001056/19 Radovi na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH - 1/2019 Jul 30, 2019 01:29 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001056/19 Radovi na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH - 1/2019 Jul 30, 2019 01:28 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-001704/19 Nabavka TV uređaja sa nosačima za područne vatrogasne domove Jul 26, 2019 01:40 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-000825/19 Usluge deponovanja mješovitog komunalnog otpada sa područja Brčko distrikta BiH Jul 25, 2019 12:25 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-001733/19 od 17.07.2019. god. Licence za antivirus program za potrebe Skupštine BDBiH Jul 25, 2019 09:48 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001610/19 od 08.07.2019. Sredstva za uništavanje eksplozivnih sredstava usmjerenog dejstva Jul 17, 2019 11:46 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-000934/19 Nabavka dodatnih radova na rekonstrukciji ulice Uzunovića (druga traka Bulevara) Kuglana - pružni prelaz Jul 12, 2019 08:19 AM