Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 48-000883/17 od 20.09.2017. god. Usluge promocije Vlade, privrede i mogućnosti investiranja sa prilozima u štampanom katalogu, za potrebe Kancelarije gradonačelnika-Sektor za informisanje. Sep 21, 2017 10:12 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 3 i 4, broj 13-001423/16 Usluge održavanja i čišćenja dimnjaka javnog stambenog fonda, pijaca, košenja i krećenja javnih površina i iznajmljivanja i održavanja toaletnih kabina... Sep 20, 2017 01:48 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001544/17 Izrada investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju hidrotehničkih objekata na prostoru Brčko distrikta BiH - 16 lotova Sep 20, 2017 01:23 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001590/17 Građevinsko zanatski radovi za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 5 lotova Sep 20, 2017 11:20 AM
Odluka o izboru 13-002453/17 Sep 19, 2017 03:11 PM
Odluka o izboru 13-002471/17 Sep 19, 2017 03:05 PM
Odluka o izboru 13-002452/17 Sep 19, 2017 03:00 PM
Odluka o izboru 13-002428/17 Sep 19, 2017 02:56 PM
Odluka o izboru 13-002555/17 Sep 19, 2017 02:49 PM
Odluka o izboru 13-002438/17 Sep 19, 2017 02:44 PM
Odluka o izboru 13-002465/17 Sep 19, 2017 02:38 PM
Odluka o izboru 13-002516/17 Sep 19, 2017 02:32 PM
Odluka o izboru 13-002476/17 Sep 19, 2017 02:26 PM
Odluka o izboru 13-002183/17 Sep 19, 2017 02:12 PM
Odluka o izboru -13-002444/17 Sep 19, 2017 01:54 PM
Odluka o izboru 13-002221/17 Sep 19, 2017 01:51 PM
Odluka o izboru -13-002222/17 Sep 19, 2017 01:45 PM
Odluka o izboru -13-002417/17 Sep 19, 2017 01:37 PM
Odluka o izboru 48-000917/17 Sep 19, 2017 01:09 PM
Odluka o izboru-13002227/17 Sep 19, 2017 01:03 PM