Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000810/20 od 19.06.2020. godine Nabavka građevinsko-zanatskih radova na javnim objektima za potrebe Kancelarije za upravljenje javnom imovinom - 7 lotova Jul 01, 2020 01:59 PM
Odluka o poništenju postupka javne nabavke br. 13-000810/20 od 19.06.2020. godine Nabavka građevinsko-zanatskih radova na javnim objektima za potrebe Kancelarije za upravljenje javnom imovinom - 7 lotova Jul 01, 2020 01:58 PM
Odluka o poništenju broj: 13-001390/20 Odluka o poništenju btoj: 13-001390/20 Jul 01, 2020 08:45 AM
Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 13-002886/19 (lot 7) Usluge izrade projektne dokumentacije za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH - 2/2019 Jun 30, 2020 11:58 AM
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru (lot 3, 5, 9 i 10) Usluge izrade projektne dokumentacije za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH - 2/2019 Jun 30, 2020 11:57 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-000740/20 Održavanje aplikacije i baze "Knjiga glavnog registra poduzeća i poduzetnika" i usluga pružanja stalnog i rezervnog internet priključka za potrebe Pravosudn... Jun 30, 2020 11:38 AM
Odluka o dodjeli ugovora 13-000945/20 Jun 26, 2020 09:43 AM
Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lotove 1, 9, 11 i 16, broj 13-001491/20 (13-003403/19) Objedinjena nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH - 2/2019 Jun 25, 2020 01:56 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001491/20 (13-003403/19) Objedinjena nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH - 2/2019 Jun 25, 2020 01:55 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000536/20 Usluge popravki i održavanja opreme u zgradi bivšeg Instituta za uljarice - održavanje centralnog grijanja, klima uređaja Jun 22, 2020 01:34 PM
Одлука о покретању поступка јавне набавке Набавка радова на изградњи надстрешнице за возила Jun 19, 2020 02:27 PM
Odluka o poništenju postupka javne nabavke 13-000814/20 Jun 18, 2020 09:10 AM
Odluka o dodjeli ugovora 13-000814/20 Jun 18, 2020 09:09 AM
Odluka o izboru 13-000180/20 (0060/20) Odluka o izboru 13-000180/20 (0060/20) Jun 17, 2020 08:59 AM
Nova odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001978/19 Nabavka vatrogasne opreme - 2 lota Jun 16, 2020 02:07 PM
Odluka o pokretanju postupka nabavke 13-001551/20 Jun 16, 2020 02:06 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001360/20 od 04.06.2020. godine Nabavka dodatnih radova na rekonstrukciji i sanaciji objekta u MZ „Bukvik”-Gajevi" Jun 15, 2020 09:50 AM
Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabave br. 13-001447/20 Definisanje kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika vode zahvaćene iz istražne bušotine „IBR-1“ na lokalitetu „Kamenjaševac“ u k.o. Maoča –... Jun 15, 2020 09:20 AM
Odluka o poništenju postupka javne nabavke 13-003769/19; (13-001561/20) Jun 12, 2020 01:31 PM
Posebna odluka o pokretanju postupka 13-001498/20 Jun 12, 2020 11:26 AM