Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001680-20 Nabavka ventilatora pozitivnog pritiska za vatrogasna vozila za područne vatrogasne domove Sep 17, 2020 01:22 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001344/20 od 07.09.2020. godine Nabavka tegljača i samokompaktirajućih poluprikolica za transport otpada iz Brčko distrikta BiH Sep 16, 2020 02:00 PM
Odluka o dodjeli ugovora 13-001091/20 Sep 16, 2020 11:40 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001640/20 Nabavka usluga održavanja računarske i srodne opreme za potrebe Odjeljenja Vlade i institucija Brčko distrikta BiH - okvirni sporazum za 2020, 2021, 2022 i 2... Sep 16, 2020 10:59 AM
Odluka o dodjeli ugovora 13-001799/20 Sep 14, 2020 09:14 AM
Odluka o dodjeli ugovora 13-001263/20 Sep 14, 2020 08:48 AM
Poziv za dostavu ponuda po pregovaračkom postupku bez objeve obavještenja i tenderska dokumentacija Nabavka lijekova za potrebe COVID-19 izolatorijuma za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa za potrebe Odjeljenja za zdravstvo ... Sep 11, 2020 01:58 PM
Tenderska dokumentacija broj 13-002404/20 Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih u... Sep 09, 2020 11:39 AM
Poziv za ucesce broj 13-002404/20 Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih u... Sep 09, 2020 11:38 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002183/20 Nabavka dodatnih, nepredviđenih, radova neophodnih za okončanje radova na izmiještanju fontane sa lokacije Trga mladih na novu lokaciju Sep 08, 2020 02:58 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001813/20 Nabavka namještaja za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Sep 08, 2020 02:45 PM
Poziv i tenderska dokumentacija za pregovarački postupak 13-002378/20 Sep 08, 2020 02:26 PM
Odluka o pokretanju postupka 13-002453/20 Sep 08, 2020 11:21 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13-002404/20 Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih u... Sep 08, 2020 09:23 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001403/20 Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH - 1/2020 Sep 03, 2020 03:13 PM
Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 2 Nabavka radova - 2 lota za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Sep 03, 2020 02:34 PM
Odluka o pokretanju postupka 13-002088/20 Sep 03, 2020 11:39 AM
Posebna odluka o pokretanju postupka 13-002410/20 Sep 02, 2020 02:59 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001506/20 Nabavka telekomunikacionih usluga za Skupštinu Brčko distrikta BiH Sep 02, 2020 02:47 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001802/20 Stambeno zbrinjavanje Roma 2015/2016 - 2 kuće Aug 31, 2020 02:33 PM