Nalazite se ovdje: Početak - Liste učesnika u postupcima nabavke

Liste učesnika u postupcima nabavke

Naslov Datum objave
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-002105/20 13:48 27.08.2020.
Lista učesnika u postupku javne nabavke, br.:13-001724/20 13:21 27.08.2020.
Lista učesnika - “Nabavka građevinsko-zanatskih radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom - 7 lotova” 13:15 25.08.2020.
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-001603/20 13:39 20.08.2020.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001640/20 12:31 14.08.2020.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001813/20 14:14 12.08.2020.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-002000/20 13:50 10.08.2020.
Листа учесника у поступку јавне набавке 13-002066/20 14:48 07.08.2020.
Lista učesnika - Nabavka i isporuka potrepština za izvođenje nastave mašinstva i obrade metala za potrebe JU Tehničke škole Brčko 10:57 06.08.2020.
Lista učesnika - Nabavka tonera (2020-2022) za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 10:49 05.08.2020.
Lista učesnika - Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe organa javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH LOT 1 - LOT 10 10:53 04.08.2020.
Lista učesnika - Nabavka i ugradnja semafora za potrebe SRC "Blatuša" (mali fudbal i rukomet) za potrebe Odjela za javne poslove 10:48 03.08.2020.
Lista učesnika - Nabavka startera, punjača akumulatora i vazdušnog kompresora za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost 11:51 29.07.2020.
Lista učesnika - Nabavka i ugradnja žaluzina u JU Desetoj osnovnoj školi Bijela 10:52 29.07.2020.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001764/20 14:13 28.07.2020.
Lista učesnika - Nabavka usluga zamjene mehanizma za otvaranje i sanaciija rolo vrata na vatrogasnom domu Brčko 11:48 28.07.2020.
Lista učesnika - nabavka opreme za održavanje školskih dvorišta za potrebe Odjeljenja za Obrazovanje (3 lota) 10:51 28.07.2020.
Lista učesnika - nabava cvijetnih aranžmana i vijenaca za 2020. godinu LOT 1 - 4 10:50 27.07.2020.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001802/20 13:04 22.07.2020.
Lista učesnika - Nabavka ušnih markica za svinje i jagnjad 10:55 20.07.2020.