Nalazite se ovdje: Početak - Liste učesnika u postupcima nabavke

Liste učesnika u postupcima nabavke

Naslov Datum objave
Lista učesnika,13-000221/19 14:57 12.02.2020.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-003204/19 14:52 12.02.2020.
Lista učesnika,13-000115/19 14:47 12.02.2020.
Lista učesnika,13-001996/18 14:35 12.02.2020.
Lista učesnika - Nabavka medijskih usluga informativnih internet portala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 3 LOT-a 10:52 11.02.2020.
Lista učesnika,13-003320/19 13:21 06.02.2020.
Lista učesnika,13-003051/19 08:50 06.02.2020.
Lista učesnika,13-003612/19 08:31 06.02.2020.
Lista učesnika,13-000771/19 13:29 31.01.2020.
Lista učesnika,13-000399/19 12:14 31.01.2020.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-003816/19 13:49 30.01.2020.
Lista učesnika - „Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH - (7 lotova)“ 12:39 30.01.2020.
Lista učesnika - Nabavka tonera za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH za 2020 i 2021.godinu 14:37 28.01.2020.
Lista učesnika - Usluge izrade projektne dokumentacije za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH - 2/2019 13:25 23.01.2020.
Lista učesnika - „Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Mladena Maglova, MZ Srpska Varoš“ 14:03 21.01.2020.
Lista učesnika - Izvođenje šumskouzgojnih radova - pošumljavanja 10:58 06.01.2020.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-003185/19 11:22 27.12.2019.
Lista učesnika - Izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju puteva, ulica i pješačkih staza na području Brčko distrikta BiH 14:22 17.12.2019.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-002842/19 13:05 11.12.2019.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-003310/19 13:46 10.12.2019.