Nalazite se ovdje: Početak - Liste učesnika u postupcima nabavke

Liste učesnika u postupcima nabavke

Naslov Datum objave
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-002775/20 13:28 11.11.2020.
Lista učesnika - Nabavka lijekova u veterinarstvu 11:52 11.11.2020.
Lista učesnika - Nabavka fiksnih i ručnih radio stanica za tri područna vatrogasna doma 10:49 11.11.2020.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-002009/20 14:11 10.11.2020.
Lista učesnika - Nabavka zaštitne kacige sa vizirom za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 10:51 10.11.2020.
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-002464/20 13:48 06.11.2020.
Lista učesnika - Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog materijala (hemijski i mikrobiološki laboratoriji) za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge- Pododjeljenja za Javno zdravstvo 10:49 06.11.2020.
Lista učesnika - nabavka forenzičkog potrošnog materijala za obradu lica mjesta za potrebe Policije BD BiH 10:49 05.11.2020.
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-002879/20 13:54 04.11.2020.
Lista učesnika - Nabavka igračaka za potrebe Obdaništa i zabavišta "Naša djeca" Brčko 10:47 04.11.2020.
Lista učesnika - Nabavka i isporuka ulja i maziva za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 10:50 03.11.2020.
Lista učesnika - Nabavka usluga servisa, validacije, popravke i održavanje opreme za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge - Pododjeljenje za javno zdravstvo 10 LOT-ova 10:53 30.10.2020.
Lista učesnika - Izgradnja sportske dvorane u MZ Potočari, Brčko-I faza 15:06 29.10.2020.
Lista učesnika u potpupku javne nabavke, broj: 13-002537/20 13:44 28.10.2020.
Lista učesnika - Nabavka materijala za popravku i održavanje opreme u PVD, CZ i jedinici FTO i OIO 13:30 28.10.2020.
Lista učesnika - nabavka zaštitnog odijela za JRM za potrebe Policije Brčko distrikta BiH. 10:48 28.10.2020.
Lista učesnika - nabavka usluge održavanja zelenih površina školskih dvorišta za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 10:47 23.10.2020.
Lista učesnika - nabavka radova krečenja prostorija u zgradi Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH. 11:05 22.10.2020.
Lista učesnika - Nabavka usluga održavnja lifta u Službi za arhiv Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH 10:51 20.10.2020.
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-002445/20 14:43 15.10.2020.