Nalazite se ovdje: Početak - Liste učesnika u postupcima nabavke

Liste učesnika u postupcima nabavke

Naslov Datum objave
Lista učesnika,13-003051/19 08:50 06.02.2020.
Lista učesnika,13-003612/19 08:31 06.02.2020.
Lista učesnika,13-000771/19 13:29 31.01.2020.
Lista učesnika,13-000399/19 12:14 31.01.2020.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-003816/19 13:49 30.01.2020.
Lista učesnika - „Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH - (7 lotova)“ 12:39 30.01.2020.
Lista učesnika - Nabavka tonera za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH za 2020 i 2021.godinu 14:37 28.01.2020.
Lista učesnika - Usluge izrade projektne dokumentacije za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH - 2/2019 13:25 23.01.2020.
Lista učesnika - „Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Mladena Maglova, MZ Srpska Varoš“ 14:03 21.01.2020.
Lista učesnika - Izvođenje šumskouzgojnih radova - pošumljavanja 10:58 06.01.2020.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-003185/19 11:22 27.12.2019.
Lista učesnika - Izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju puteva, ulica i pješačkih staza na području Brčko distrikta BiH 14:22 17.12.2019.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-002842/19 13:05 11.12.2019.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-003310/19 13:46 10.12.2019.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-003211/19 15:29 28.11.2019.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-003190/19 15:24 28.11.2019.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-002765/19 13:10 27.11.2019.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001561/19 13:51 22.11.2019.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-002134/19 13:50 21.11.2019.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001978/19 13:10 21.11.2019.