Vi ste ovdje: Početak - Liste sudionika u postupcima nabave

Liste sudionika u postupcima nabave

Naslov Datum objave
Lista učesnika - nabavka slikarskog materijala i pribora za realizaciju planiranih programa u oblasti likovne umjetnosti u toku 2020. godine Jul 02, 2020 10:53 AM
Lista učesnika - Definisanje kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika vode zahvaćene iz istražne bušotine „IBR-1“ na lokalitetu „Kamenjaševac“ u k.o. Maoča – Brčko distrikt BiH Jun 29, 2020 10:48 AM
Lista učesnika - nabavka građevinsko zanatskih radova za održavanje objekata socijalnog stanovanja LOT 1 - 3 Jun 26, 2020 10:52 AM
Lista učesnika u postupku nabavke br. 13-001408/20 Jun 24, 2020 12:41 PM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-000844/20 Jun 16, 2020 02:44 PM
Lista učesnika - "Nabavka građevinsko-zanatskih radova na javnim objektima za 4 lota" Jun 09, 2020 01:17 PM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj: 13-001296/20 Jun 02, 2020 01:08 PM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-000740/20 May 20, 2020 12:38 PM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj: 13-001102/20 May 19, 2020 01:22 PM
Lista učesnika - nabavka cvijeća za potrebe Kancelarije gradonačelnika – Sekretarijat Vlade May 18, 2020 10:59 AM
Lista učesnika - Nabavka usluga kontrolnog ispitivanja izvođenja radova i upotrebljenih materijala na području Brčko distrikta BiH May 15, 2020 11:03 AM
Lista učesnika - Nabavka radova na održavanju elektroinstalacija za potrebe Odjeljenja za obrazovanje May 14, 2020 11:01 AM
Lista učesnika u postupku javne nabavke, broj: 13-000810/20 May 12, 2020 12:59 PM
Lista učesnika - usluge tehničkih pregleda za vozila u vlasništvu Brčko distrikta May 08, 2020 10:50 AM
Lista učesnika - radovi na sanaciji bunarskog postrojenja za snabdijevanje pitkom vodom prostorija JU Šeste osnovne škole Brezovo Polje May 04, 2020 10:57 AM
Lista učesnika - Nabavka ušnih markica za svinje i junad Apr 29, 2020 10:49 AM
Lista učesnika,13-000381/20 Mar 19, 2020 02:32 PM
Lista učesnika - iznamljivanje servera za Direkciju za finansije. Mar 13, 2020 11:10 AM
Lista učesnika,13-002381/19 Mar 13, 2020 08:32 AM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-000115/20 Mar 12, 2020 12:48 PM