Nalazite se ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Usluge uvezivanja službenih glasnika u knjigu za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 12:02 19.10.2018. 12:02 19.10.2018. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka motocikla (i kaciga i prični alat) za potrebe Osnovnog suda 09:34 18.10.2018. 09:34 18.10.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Tekuće održavanje rampi i znakova upozorenja u šumi i na odbrambenim nasipima, 11:55 17.10.2018. 11:55 17.10.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka prenosivog ručnog radara za registraciju prekršaja u saobraćaju sa foto i video zapisom, sa setom za noćno snimanje prekršaja za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 11:35 17.10.2018. 11:35 17.10.2018. boro.tosic@bdcentral.net
Uvezivanje Službenih glasnika Brčko distrikta BiH za 2017. godinu za potrebe Kancelarije za reviziju 13:20 15.10.2018. 13:20 15.10.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja zaštitne folije na prozore 2 LOT-a 11:15 15.10.2018. 11:15 15.10.2018. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka poslovnih torbi za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju 12:55 12.10.2018. 12:55 12.10.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabava i ugradnja ventilacije u prostoriji kuhinje gdje se predviđa korištenje prostora za za pušače u objektu Tužilaštva Brčko distrikta BiH 09:43 11.10.2018. 09:43 11.10.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka elektro-tehničkog materijala za popravku i održavanje Doma kulture u Brčkom 09:16 10.10.2018. 09:16 10.10.2018. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka antivirus licence - produženje za 2019. godinu 13:47 09.10.2018. 13:47 09.10.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usisivača za potrebe Policije 14:17 05.10.2018. 14:17 05.10.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja kotla za centralno grijanje za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 11:07 04.10.2018. 11:07 04.10.2018. boro.tosic@bdcentral.net
Internet usluge za 2019. godinu 10:02 04.10.2018. 10:02 04.10.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka opreme za učenike sa posebnim potrebama za učešće na Specijalnoj olimpijadi za potrebe JU Treće osnovne škole 09:00 03.10.2018. 09:00 03.10.2018. boro.tosic@bdcentral.net
„Nabavka logopedskih instrumenata i didaktičkog materijala za djecu sa govorno jezičkim smetnjama za potrebe JU Prve osnovne škole Brčko“. 09:20 28.09.2018. 09:20 28.09.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Štampanja vođiča za potrebe Odjela za javni registar 12:50 27.09.2018. 12:50 27.09.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
„Nabavka opreme i uniformi za veterinare – Lot 1 i Nabavka uniformi i obuće za čuvare šuma i rukovodioce odbrana od poplava – Lot 2“. 10:48 27.09.2018. 10:48 27.09.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja zaštitne kape na dimnjaku,nabavka automatike na toplovodnom kotlu Buderusi zamjena šarki na poklopcu i zaštitnim vratima 09:03 27.09.2018. 09:03 27.09.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Ukoričavanje Službenih glasnika Brčko distrikta BiH i matičnih knjiga 10:12 24.09.2018. 10:12 24.09.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka HTZ opreme - radna odijela, za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH 11:32 20.09.2018. 11:32 20.09.2018. boro.tosic@bdcentral.net