Nalazite se ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Dogradnja sistema tehničkog obezbjeđenja objekata Pravosuđa - Radovi na ugradnji stolarije za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH 11:42 09.02.2018. 11:42 09.02.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka i isporuka plastičnih buradi za vodu za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko 11:27 09.02.2018. 11:27 09.02.2018. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga prevođenja u skladu sa implementacijom projekta prekogranične saradnje 13-002032/17 09:59 08.02.2018. 09:59 08.02.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Usluge održavanja antivirus sistema za potrebe Policije 09:45 08.02.2018. 09:45 08.02.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka forenzičkog materijala za potrebe Policije 09:06 08.02.2018. 09:06 08.02.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka aparata za gašenje požara za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko 11:21 07.02.2018. 11:21 07.02.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Štampanje obrazaca za potrebe Kancelarije Gradonačelnika – Sekretarijata Vlade Brčko distrikta BiH 11:22 05.02.2018. 11:22 05.02.2018. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka visokokaloričnog uglјa za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko i Nabavka i isporuka ogrevnog drva (bukova, cijepana) za potrebe JU Pete OŠ Brčko i JU Dvanaeste OŠ Ulice 10:19 05.02.2018. 10:19 05.02.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja rolo zavjesa za potrebe Odjeljenje za obrazovanje (kancelarija broj 36) 08:22 05.02.2018. 08:22 05.02.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka pokretnih regala za potrebe Odjeljenja za javni registar 12:21 31.01.2018. 12:21 31.01.2018. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka materijala za izvođenje praktične nastave za kabinet frizera za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikta BiH 11:51 30.01.2018. 11:51 30.01.2018. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka materijala za nagrađivanje učenika koji su osvojili prvo mjesto na državnom takmičenju iz predmeta tehnička kultura za potrebe osnovnih škola Brčko distrikta BiH 14:07 26.01.2018. 14:07 26.01.2018. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka avionske karte za potrebe Pododjeljenja za informatiku 12:00 26.01.2018. 12:00 26.01.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavku stručne literature za potrebe Pedagoške institucije 14:09 25.01.2018. 14:09 25.01.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka muzičkog instrumenta i prateće opreme za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko. 14:06 25.01.2018. 14:06 25.01.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka medijskih usluga informativnih internet portala 3 LOT-a 09:19 25.01.2018. 09:19 25.01.2018. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga izrade izvedbenog projekta za izgradnju dječijeg vrtića u naselju Ilićka u Brčko distriktu BiH 12:30 17.01.2018. 12:30 17.01.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka školskih klupa i stolica za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko 13:03 16.01.2018. 13:03 16.01.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka i isporuka itisona za potrebe obdaništa 13:48 15.01.2018. 13:48 15.01.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga servis sistema za prepoznavanje registarskih tablica i registrovanje prekršaja 14:57 26.12.2017. 14:57 26.12.2017. boro.tosic@bdcentral.net