Nalazite se ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Mjerač ulaza i potr.lož ulja, baždarene letve i radijatora 09:27 31.01.2017. 09:27 31.01.2017. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Reklamni i promotivni materijal za potrebe Vlade i institucija 09:23 31.01.2017. 09:23 31.01.2017. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka HTZ opreme za potrebe Policije 09:18 31.01.2017. 09:18 31.01.2017. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Usluge modernizacije telefonske komutacijske opreme za potrebe Oilicije Brčko distrikta 09:16 31.01.2017. 09:16 31.01.2017. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka policijskih legitimacija 09:11 31.01.2017. 09:11 31.01.2017. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka računarskih potrebština 14:15 30.01.2017. 14:15 30.01.2017. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka ukrasnog biljnog i ostalog repromaterijala za potrebe održavanja javnih zelenih površina na području Brčko distrikta BiH 10:51 30.01.2017. 10:51 30.01.2017. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabava usnika za alkomjere za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 08:57 30.01.2017. 08:57 30.01.2017. stanisa.conda@bdcentral.net
Održavanje zgrade Policije Brčko distrikta BiH 08:46 30.01.2017. 08:46 30.01.2017. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabava inventurnih pločica za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 08:43 30.01.2017. 08:43 30.01.2017. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabava cvijetnih aražmana i vijenaca za 2016. godinu 08:40 30.01.2017. 09:20 31.01.2017. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka briketa za loženje za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 08:37 30.01.2017. 08:37 30.01.2017. stanisa.conda@bdcentral.net
Usluge održavanja antivirus sistema za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 08:34 30.01.2017. 08:34 30.01.2017. stanisa.conda@bdcentral.net
Usluge servisa telekomunikacijske infrastrukture za potrebe Policije Brčko distrkta BiH 08:31 30.01.2017. 08:31 30.01.2017. stanisa.conda@bdcentral.net
Usluge servisa serverske opreme za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 08:27 30.01.2017. 08:27 30.01.2017. stanisa.conda@bdcentral.net
Usluge servisa radio veze za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 08:23 30.01.2017. 08:23 30.01.2017. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka i isporuka plinskih boca za potrebe Odjeljenja za Obrazovanje 08:02 30.01.2017. 08:02 30.01.2017. boro.tosic@bdcentral.net
Softver za policiju Brčko distrikta BiH i drugo 07:45 30.01.2017. 09:31 31.01.2017. stanisa.conda@bdcentral.net
LOT 1 – nabava cvijeća za potrebe Ureda gradonačelnika u 2017. godini LOT 2 – nabava cvijeća za potrebe Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu, u 2017. godini 07:21 25.01.2017. 07:21 25.01.2017. stanisa.conda@bdcentral.net