Vi ste ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
„Usluge čišćenja staklenih površina, mašinsko čišćenje snijega i drugo za potrebe Policije Brčko distrikta BiH“ „Usluge čišćenja staklenih površina, mašinsko čišćenje snijega i drugo za potrebe Policije Brčko distrikta BiH“ Mar 04, 2020 08:51 AM Mar 04, 2020 08:51 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
nabavka i isporuka energenata (ogrevnog drveta i visokokaloričnog uglja) za potrebe osnovnih škola Mar 04, 2020 08:40 AM Mar 04, 2020 08:40 AM boro.tosic@bdcentral.net
Набавка и уградља клима уређаја за потребе Одјељења за образовање Лот 1 - Лот 2 13-000613/20 Feb 24, 2020 03:11 PM Feb 24, 2020 03:11 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka opreme za izvođenje mašinske i elektro prakse za potrebe JU Tehničke škole Brčko Feb 17, 2020 02:30 PM Feb 17, 2020 02:30 PM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga avio prevoza putnika za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-000349/20 Feb 12, 2020 08:21 AM Feb 12, 2020 08:21 AM vesna.cebic@bdcentral.net
za nabavku telefonskih aparata i centrale za potrebe Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH za nabavku telefonskih aparata i centrale za potrebe Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH Feb 07, 2020 01:03 PM Feb 07, 2020 01:03 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
„Uređenje školskog dvorišta JU Jedanaesta osnovna škola Zovik, za potrebe Odjeljenja za obrazovanje” „Uređenje školskog dvorišta JU Jedanaesta osnovna škola Zovik, za potrebe Odjeljenja za obrazovanje” Feb 07, 2020 10:57 AM Feb 07, 2020 10:57 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavku Brajeve mašine i štampača za potrebe Odjeljenja za obrazovanje“ Nabavku Brajeve mašine i štampača za potrebe Odjeljenja za obrazovanje“ Feb 07, 2020 10:18 AM Feb 07, 2020 10:18 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
usluge projektovanja radova za servisiranje CNC laboratorije za potrebe JU Tehničke škole Brčko distrikta BiH. Feb 06, 2020 12:01 PM Feb 06, 2020 12:01 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Rektifikacija, kalibracija i čišćenje geodetskih instrumenata Feb 05, 2020 01:11 PM Feb 05, 2020 01:11 PM boro.tosic@bdcentral.net
nabavka LOT 1 - Elektromaterijala za održavanje, LOT 2 - Vodomaterijal za održavanje, LOT 3 - Bravarskog materijala, LOT 4 - Ručnog alata Feb 05, 2020 12:46 PM Feb 05, 2020 12:46 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavku radijatora za potrebe Kancelarije gradonačelnika - Inspektorat 13-000126/20 Feb 04, 2020 12:55 PM Feb 17, 2020 01:40 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka sendviča za potrebe takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Vlada Brčko distrikta BiH u toku 2020. i 2021. godine. Nabavka sendviča za potrebe takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Vlada Brčko distrikta BiH u toku 2020. i 2021... Feb 04, 2020 09:41 AM Feb 04, 2020 09:41 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala Feb 04, 2020 08:50 AM Feb 04, 2020 08:50 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka medijskih usluga informativnih internet portala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 3 LOT-a Feb 04, 2020 08:07 AM Feb 04, 2020 08:07 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka ručnog usisivača za potrebe Policije Nabavka ručnog usisivača za potrebe Policije Jan 31, 2020 11:27 AM Jan 31, 2020 11:27 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka radova na rekonstrukciji mokrog čvora za potrebe JU Prve osnovne škole Brčko Jan 27, 2020 12:24 PM Jan 27, 2020 12:24 PM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka stručne literature za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu suradnju Jan 15, 2020 09:50 AM Jan 15, 2020 09:50 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvođenje šumskouzgojnih radova - pošumljavanja Dec 23, 2019 02:14 PM Dec 23, 2019 02:14 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Rekonstrukcija računarske mreže za potrebe JU Treće osnovne škole Brčko (centralna škola i područna škola) Dec 11, 2019 12:55 PM Dec 11, 2019 12:55 PM boro.tosic@bdcentral.net