Vi ste ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Nabavka i isporuka graviranih pločica, graviranih slika, pečata, faksimila i vizit karti za 2018, 2019 i 2020. godinu Dec 26, 2017 02:41 PM Dec 26, 2017 02:41 PM boro.tosic@bdcentral.net
Servisiranje, kalibracija ručni laserski radara, radar-kamera, stacionarnog radarskog sistema, kućišta stacionarnog radara, aparata za utvrđivanje alkoholisanosti i droga testa za potrebe Policije BDBiH LOT 1 – LOT 5 Dec 21, 2017 03:11 PM Dec 21, 2017 03:11 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabava i isporuku usluge štampanja, za potrebe Odjela za Evropske integracije i međunarodnu saradnju Dec 20, 2017 11:52 AM Dec 20, 2017 11:52 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Usluge avio-prevoza za jednu osobu na relaciji Beograd - Brisel - Beograd Dec 20, 2017 11:10 AM Dec 20, 2017 11:10 AM boro.tosic@bdcentral.net
Ukoričavanje službenih glasnika Dec 19, 2017 02:46 PM Dec 19, 2017 02:46 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka pehara, plaketa u kutiji , plaketa okruglog oblika , medalja sa lentom Dec 19, 2017 02:32 PM Dec 19, 2017 02:32 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Usluge zakupa tri led ekrana za 2018. godinu Dec 19, 2017 12:03 PM Dec 19, 2017 12:03 PM boro.tosic@bdcentral.net
Nabava i isporuka vijenaca, cvijeća i cvijetnih aranžmana za potrebe Odjela za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta BiH za 2018., 2019., 2020., Dec 19, 2017 11:10 AM Dec 19, 2017 11:10 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Kontrolna ispitivanja kvaliteta i kvanititeta urađenih kapitalnih projekata od strane internog kontrolora Dec 19, 2017 11:02 AM Dec 19, 2017 11:02 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka DVD playera za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko Dec 18, 2017 10:04 AM Dec 18, 2017 10:04 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Usluge izrade pres klipinga za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH, za 2018. godinu Dec 14, 2017 11:43 AM Dec 14, 2017 11:43 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka sendviča za potrebe takmičenja učenika Dec 13, 2017 01:41 PM Dec 13, 2017 01:41 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
LOT 1 – nabava novina za potrebe Ureda gradonačelnika za 2018. godinu, LOT 2 – nabava novina za potrebe Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu za 2018. godinu Dec 12, 2017 11:52 AM Dec 12, 2017 11:52 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Usluge izrade kataloga kalkulacija u poljoprivredi. Dec 07, 2017 01:40 PM Dec 07, 2017 01:40 PM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka materijala za izvođenje praktične nastave za kabinet frizera za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikta BiH Nov 29, 2017 11:55 AM Nov 29, 2017 11:55 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka tečnosti za vozila za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Nov 27, 2017 12:54 PM Nov 27, 2017 12:54 PM boro.tosic@bdcentral.net
Krečenje prostorija Pravosudne komisije 3 LOT-a Nov 21, 2017 07:24 AM Nov 21, 2017 07:24 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka jednogodišnje Xeams licence – produženje za 2018. godinu, e-mail sigurnosnog računarskog sistema Vlade Brčko distrikta BiH Nov 17, 2017 03:34 PM Nov 17, 2017 03:34 PM boro.tosic@bdcentral.net
Informacija o realizaciji ugovora br. 13-000690-16 - usluge osiguranja LOT 1 - Odjel za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Nov 16, 2017 02:32 PM Nov 16, 2017 02:32 PM boro.tosic@bdcentral.net
Nabava i isporuka potrošnog materijala (elzet brave za vrata, metalne merdevine, četke –papučice za usisivač i dr.) za potrebe Tužilaštva Brčko distrikta BiH Nov 16, 2017 08:32 AM Nov 16, 2017 08:32 AM stanisa.conda@bdcentral.net