Vi ste ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Nabavka cirkularne pumpe Sep 13, 2017 11:08 AM Sep 13, 2017 11:08 AM boro.tosic@bdcentral.net
nabava novina za 2017 godini, LOT 1 - 2 Sep 12, 2017 08:58 AM Sep 12, 2017 08:58 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Usluge promocije Vlade, privrede i mogućnosti investiranja sa prilozima u štampanom katalogu, za potrebe Kancelarije gradonačelnika-Sektor za informisanje. Sep 06, 2017 03:27 PM Sep 06, 2017 03:27 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka suvenira sa simbolima Brčko distrikta BiH Aug 30, 2017 01:41 PM Aug 30, 2017 01:41 PM boro.tosic@bdcentral.net
Servis plovila – čamaca, za potrebe Policije BD BiH Aug 17, 2017 01:18 PM Aug 17, 2017 01:18 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka potrošnog materijala za tekuće održavanje i tačnosti za vozila 2 LOT-a Aug 04, 2017 02:48 PM Aug 04, 2017 02:48 PM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka fotografskog aparata za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Aug 03, 2017 09:00 AM Aug 03, 2017 09:00 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Specijalna oprema-RFI sistem za uništavanje eksplozivnih sredstava, za potrebe Odjela za javnu sigurnost Aug 02, 2017 10:04 AM Aug 02, 2017 10:04 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka motornog ulja - maziva za potrebe Policije Brčko distikta BiH Aug 02, 2017 09:00 AM Aug 02, 2017 09:00 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka ručnih radio stanica za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Aug 02, 2017 08:45 AM Aug 02, 2017 08:45 AM boro.tosic@bdcentral.net
Usluge redovnog održavanja Fontana na području Brčko distrikta BiH, okvirni sporazum sa jednim najpovoljnijim ponuđečem za 2018., 2019., 2020. godinu Jul 31, 2017 02:45 PM Jul 31, 2017 02:45 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabava drona za potrebe Odjela za javnu sigurnost Jul 26, 2017 02:20 PM Jul 26, 2017 02:20 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usluga promocije Vlade, privrede i mogućnosti investiranja sa prilozima u štampanom obliku Jul 26, 2017 01:06 PM Jul 26, 2017 01:06 PM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga pranja fiksiranih prozora na stubištu zgrade Tužilaštva Brčko distrikta BiH Jul 26, 2017 11:28 AM Jul 26, 2017 11:28 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka motornog ulja za potrebe Odjeljena za raseljena lica Jul 25, 2017 12:46 PM Jul 25, 2017 12:46 PM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka materijala za izvođenje praktične nastave za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Jun 29, 2017 11:49 AM Jun 29, 2017 11:49 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka materijala za izvođenje praktične nastave za kabinet frizera za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikt BiH Jun 28, 2017 12:43 PM Jun 28, 2017 12:43 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Uramljivanja zahvalnica i slika za potrebe Policije Brčko distrikta BiH za 2017. god Jun 20, 2017 03:03 PM Jun 20, 2017 03:03 PM boro.tosic@bdcentral.net
Nabava paketa sa hranom (poklon paketi) Jun 20, 2017 09:33 AM Jun 20, 2017 09:33 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka ronilačkih odijela Jun 19, 2017 03:41 PM Jun 19, 2017 03:41 PM boro.tosic@bdcentral.net