Vi ste ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
nabava cvijetnih aranžmana i vijenaca za 2020. godinu LOT 1 - 4 Jul 13, 2020 10:41 AM Jul 13, 2020 10:41 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka ušnih markica za svinje i jagnjad Jul 08, 2020 11:51 AM Jul 08, 2020 11:51 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka radova na izgradnji hidrantske mreže za potrebe JU Jedanaeste osnovne škole Zovik Jun 29, 2020 11:43 AM Jun 29, 2020 11:43 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka kotla za centralno grijanje za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Jun 26, 2020 08:32 AM Jun 26, 2020 08:32 AM stanisa.conda@bdcentral.net
nabavka slikarskog materijala i pribora za realizaciju planiranih programa u oblasti likovne umjetnosti u toku 2020. godine Jun 18, 2020 08:19 AM Jun 18, 2020 08:19 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Definisanje kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika vode zahvaćene iz istražne bušotine „IBR-1“ na lokalitetu „Kamenjaševac“ u k.o. Maoča – Brčko distrikt BiH Jun 15, 2020 09:19 AM Jun 15, 2020 09:19 AM stanisa.conda@bdcentral.net
nabavka građevinsko zanatskih radova za održavanje objekata socijalnog stanovanja LOT 1 - 3 Jun 11, 2020 12:37 PM Jun 11, 2020 12:37 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usluga: „Čišćenje poslovnih prostorija za Odjeljenja za komunalne poslove na lokaciji graničnog prelaza most,ulica Savska br.2“ Nabavka usluga: „Čišćenje poslovnih prostorija za Odjeljenja za komunalne poslove na lokaciji graničnog prelaza most,ulica Savska br.2“ Jun 04, 2020 02:54 PM Jun 04, 2020 02:54 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka Brajeve mašine i štampača za potrebe JU Prve osnovne škole Brčko Nabavka Brajeve mašine i štampača za potrebe JU Prve osnovne škole Brčko May 28, 2020 11:22 AM May 28, 2020 11:22 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Usluge popravki i održavanja opreme u zgradi bivšeg Instituta za uljarice - održavanje centralnog grijanja, klima uređaja May 20, 2020 01:54 PM May 20, 2020 01:54 PM boro.tosic@bdcentral.net
nabavka cvijeća za potrebe Kancelarije gradonačelnika – Sekretarijata Vlade May 06, 2020 09:28 AM May 06, 2020 09:28 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usluga kontrolnog ispitivanja izvođenja radova i upotrebljenih materijala na području Brčko distrikta BiH Apr 30, 2020 11:22 AM Apr 30, 2020 11:22 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka radova na održavanju elektroinstalacija za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Apr 29, 2020 12:09 PM Apr 29, 2020 12:09 PM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka ušnih markica za svinje i junad Apr 21, 2020 01:21 PM Apr 21, 2020 01:21 PM boro.tosic@bdcentral.net
radovi na sanaciji bunarskog postrojenja za snabdijevanje pitkom vodom prostorija JU Šeste osnovne škole Brezovo Polje Apr 21, 2020 12:49 PM Apr 21, 2020 12:49 PM stanisa.conda@bdcentral.net
iznamljivanje servera za Direkciju za finansije Mar 13, 2020 11:08 AM Mar 13, 2020 11:08 AM boro.tosic@bdcentral.net
usluge tehničkih pregleda za vozila u vlasništvu Brčko distrikta Mar 12, 2020 09:55 AM Mar 12, 2020 09:55 AM stanisa.conda@bdcentral.net
„Radovi na održavanju parkovskog mobilijara na godišnjem nivou za 2020.godinu“ „Radovi na održavanju parkovskog mobilijara na godišnjem nivou za 2020.godinu“ Mar 04, 2020 02:07 PM Mar 04, 2020 02:07 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka specijalne zaštitne opreme za spašavanje na vodi Nabavka specijalne zaštitne opreme za spašavanje na vodi Mar 04, 2020 01:51 PM Mar 04, 2020 01:51 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
„Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala za potrebe Pododjela za javno zdravstvo“ „Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijala za potrebe Pododjela za javno zdravstvo“ Mar 04, 2020 01:42 PM Mar 04, 2020 01:42 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net