Vi ste ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Nabavka opreme za instaliranje centralnog grijanja u domu kulture MZ Bijela Aug 14, 2019 12:48 PM Aug 14, 2019 12:48 PM stanisa.conda@bdcentral.net
uređenje dvorišta (rekonstrukcija pješčanika) za potrebe Obdaništa i zabavišta “Naša djeca” Brčko. Aug 13, 2019 10:17 AM Aug 13, 2019 10:17 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Usluge kontrolnih ispitivanja kvaliteta i kvantiteta urađenih kapitalnih projekata od strane internog kontrolora Aug 08, 2019 02:45 PM Aug 08, 2019 02:45 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka vozila na motorni pogon (motocikli) za potrebe kurirske službe u Odjeljenju za javni registar. Aug 08, 2019 11:55 AM Aug 08, 2019 11:55 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usluga i sitnih dijelova za opravku i održavanje vatrogasne opreme, protivminske, zaštitne i druge opreme za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost Nabavka usluga i sitnih dijelova za opravku i održavanje vatrogasne opreme, protivminske, zaštitne i druge opreme za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost Aug 02, 2019 10:32 AM Aug 02, 2019 10:32 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka radova na zamjeni stolarije na objektu JU Desete osnovne škole - PŠ Gornja Skakava i JU Tehničke škole Brčko distrikt BiH, za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Nabavka radova na zamjeni stolarije na objektu JU Desete osnovne škole - PŠ Gornja Skakava i JU Tehničke škole Brčko distrikt BiH, za potrebe Odjeljenja za... Aug 02, 2019 10:28 AM Aug 02, 2019 10:28 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Usluga prežnjnja freona iz čilera za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Jul 30, 2019 09:39 AM Jul 30, 2019 09:39 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabava i ugradnja klima uređaja LOT 1 – LOT 7 Jul 30, 2019 09:21 AM Jul 30, 2019 09:21 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usluga VPN mobilne telefonije za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH za 24 mjeseca Jul 29, 2019 12:51 PM Jul 29, 2019 12:51 PM boro.tosic@bdcentral.net
nabavka i postavljanje tabli sa nazivima ulica i trgova sa kućnim brojevima na području Brčko distrikta BiH Jul 29, 2019 10:52 AM Jul 29, 2019 10:52 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka pločica sa natpisom na vratima Jul 25, 2019 09:28 AM Jul 25, 2019 09:28 AM boro.tosic@bdcentral.net
Rušenju pomoćnog školskog objekta za potrebe JU Osme osnovne škole Brka. Jul 24, 2019 09:56 AM Jul 24, 2019 09:56 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka i isporuka sjemena za vještačko osjemenjavanje, tečnog azota, navlaka za sjeme i rukavice za potrebe Pododjeljenja za veterinarstvo Jul 23, 2019 08:29 AM Jul 23, 2019 08:29 AM stanisa.conda@bdcentral.net
nabavka i ugradnja zavjesa za potrebe JU Gimnazije “Vaso Pelagić” Brčko. Jul 22, 2019 11:43 AM Jul 22, 2019 11:43 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Rekonstrukcija računarske mreže za potrebe JU Treće osnovne škole Brčko Jul 19, 2019 09:57 AM Jul 19, 2019 09:57 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabava kotla za centralno grijanje za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Jul 19, 2019 09:06 AM Jul 19, 2019 09:06 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Pokloni za odlazak u penziju za zaposlene u Odjeljenju za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH Jul 19, 2019 08:46 AM Jul 19, 2019 08:46 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka materijala za odbranu od poplava Jul 18, 2019 09:07 AM Jul 18, 2019 09:07 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka motornog ulja i maziva 3 LOT-a Jul 17, 2019 12:20 PM Jul 17, 2019 12:20 PM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka radova na održavanju elektroinstalacija za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Jul 16, 2019 01:26 PM Jul 16, 2019 01:26 PM boro.tosic@bdcentral.net