Vi ste ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Tekuće održavanje rampi i znakova upozorenja u šumi i na odbrambenim nasipima, Oct 17, 2018 11:55 AM Oct 17, 2018 11:55 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka prenosivog ručnog radara za registraciju prekršaja u saobraćaju sa foto i video zapisom, sa setom za noćno snimanje prekršaja za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Oct 17, 2018 11:35 AM Oct 17, 2018 11:35 AM boro.tosic@bdcentral.net
Uvezivanje Službenih glasnika Brčko distrikta BiH za 2017. godinu za potrebe Kancelarije za reviziju Oct 15, 2018 01:20 PM Oct 15, 2018 01:20 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja zaštitne folije na prozore 2 LOT-a Oct 15, 2018 11:15 AM Oct 15, 2018 11:15 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka poslovnih torbi za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Oct 12, 2018 12:55 PM Oct 12, 2018 12:55 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabava i ugradnja ventilacije u prostoriji kuhinje gdje se predviđa korištenje prostora za za pušače u objektu Tužilaštva Brčko distrikta BiH Oct 11, 2018 09:43 AM Oct 11, 2018 09:43 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka elektro-tehničkog materijala za popravku i održavanje Doma kulture u Brčkom Oct 10, 2018 09:16 AM Oct 10, 2018 09:16 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka antivirus licence - produženje za 2019. godinu Oct 09, 2018 01:47 PM Oct 09, 2018 01:47 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usisivača za potrebe Policije Oct 05, 2018 02:17 PM Oct 05, 2018 02:17 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja kotla za centralno grijanje za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Oct 04, 2018 11:07 AM Oct 04, 2018 11:07 AM boro.tosic@bdcentral.net
Internet usluge za 2019. godinu Oct 04, 2018 10:02 AM Oct 04, 2018 10:02 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka opreme za učenike sa posebnim potrebama za učešće na Specijalnoj olimpijadi za potrebe JU Treće osnovne škole Oct 03, 2018 09:00 AM Oct 03, 2018 09:00 AM boro.tosic@bdcentral.net
„Nabavka logopedskih instrumenata i didaktičkog materijala za djecu sa govorno jezičkim smetnjama za potrebe JU Prve osnovne škole Brčko“. Sep 28, 2018 09:20 AM Sep 28, 2018 09:20 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Štampanja vođiča za potrebe Odjela za javni registar Sep 27, 2018 12:50 PM Sep 27, 2018 12:50 PM stanisa.conda@bdcentral.net
„Nabavka opreme i uniformi za veterinare – Lot 1 i Nabavka uniformi i obuće za čuvare šuma i rukovodioce odbrana od poplava – Lot 2“. Sep 27, 2018 10:48 AM Sep 27, 2018 10:48 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja zaštitne kape na dimnjaku,nabavka automatike na toplovodnom kotlu Buderusi zamjena šarki na poklopcu i zaštitnim vratima Sep 27, 2018 09:03 AM Sep 27, 2018 09:03 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Ukoričavanje Službenih glasnika Brčko distrikta BiH i matičnih knjiga Sep 24, 2018 10:12 AM Sep 24, 2018 10:12 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka HTZ opreme - radna odijela, za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH Sep 20, 2018 11:32 AM Sep 20, 2018 11:32 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka opreme za opremanje čajne kuhinje Sep 19, 2018 03:08 PM Sep 19, 2018 03:08 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka dijagnostičkih testova za potrebe Pododjeljenja za javno zdravstvo Sep 19, 2018 02:34 PM Sep 19, 2018 02:34 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net