Vi ste ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Nabavka stručne literature za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu suradnju Jan 15, 2020 09:50 AM Jan 15, 2020 09:50 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvođenje šumskouzgojnih radova - pošumljavanja Dec 23, 2019 02:14 PM Dec 23, 2019 02:14 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Rekonstrukcija računarske mreže za potrebe JU Treće osnovne škole Brčko (centralna škola i područna škola) Dec 11, 2019 12:55 PM Dec 11, 2019 12:55 PM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka i sadnja drvorednih sadnica za linijsko zelenilo pored saobraćajnice oko nove zgrade Policije Brčko distrikta BiH Dec 11, 2019 09:50 AM Dec 11, 2019 09:50 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja opreme za novi vatrodojavni sistem u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH Dec 10, 2019 02:51 PM Dec 10, 2019 02:51 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka elektronske i fotografske opreme i opreme za prezentaciju Dec 09, 2019 10:24 AM Dec 09, 2019 10:24 AM stanisa.conda@bdcentral.net
radovi na uređenju dvorišta (rekonstrukcija pješčanika) za potrebe Obdaništa i zabavišta “Naša djeca” Brčko Dec 06, 2019 08:23 AM Dec 06, 2019 08:23 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka alu graviranih pločica (za vrata, sto i sl.) i vizit karti Nov 28, 2019 03:15 PM Nov 28, 2019 03:15 PM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga održavanja integrisanog sistema tehničke zaštite Nov 26, 2019 12:24 PM Nov 26, 2019 12:24 PM boro.tosic@bdcentral.net
Usluge umrežavanja čuvara šuma i lovočuvara mobilnim telefonima radi boljeg komuniciranja sa inspekcijom, policijom i vatrogascima Nov 25, 2019 12:35 PM Nov 25, 2019 12:35 PM boro.tosic@bdcentral.net
nabavka radijatora za potrebe Inspektorata Nov 21, 2019 11:24 AM Nov 21, 2019 11:24 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Održavanje sistema za kontrolu radnog vremena za potrebe Pravosudne komisije BD BiH Nov 21, 2019 09:48 AM Nov 21, 2019 09:48 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Usluge prikupljanja, pripreme materijala, tehničke obrade i izrade publikacije o Brčko distriktu Nov 18, 2019 02:35 PM Nov 18, 2019 02:35 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Radovi na izgradnji spomenika šehidima i poginulim borcima Armije BiH u MZ Brod Nov 15, 2019 09:06 AM Nov 15, 2019 09:06 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka antivirus licenci –produženja za 2020. godinu, za potrebe Vlade Brčko distrikta BiH Nov 14, 2019 11:35 AM Nov 14, 2019 11:35 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja rolo zavjesa za potrebe Odbora za zapošljavanje Nov 14, 2019 09:22 AM Nov 14, 2019 09:22 AM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka automehaničarskog alata sa pokretnim ormarom i ostali alati. Po tehničkoj specifikaciji Nov 13, 2019 02:26 PM Nov 13, 2019 02:26 PM boro.tosic@bdcentral.net
LOT 1 – Nabavka cvijeća za potrebe Kancelarije gradonačelnika u 2020. Godini, LOT 2 - Nabavka cvijeća za potrebe Ispektorata u 2020. Godini Nov 13, 2019 09:22 AM Nov 13, 2019 09:22 AM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja semafora za potrebe SRC "Blatuša" (mali fudbal i rukomet) Nov 07, 2019 12:38 PM Nov 07, 2019 12:38 PM boro.tosic@bdcentral.net
Usluge servisa sistema radio veze za potrebe Policije Brčko distrika BiH Nov 07, 2019 09:09 AM Nov 07, 2019 09:09 AM boro.tosic@bdcentral.net