Vi ste ovdje: Početak Nabava neprioritetnih usluga

Nabava neprioritetnih usluga

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Nabavka usluge banjsko-klimatskog liječenja ratnih vojnih invalida Brčko distrikta BiH u 2021. godini 13-000353/21 Mar 25, 2021 02:22 PM Mar 25, 2021 02:22 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Izvještaji za nabavku restoranskih usluga na području Brčko distrikta BiH i inostranstva za 2021.godinu 13-003241/20 Mar 24, 2021 11:38 AM Mar 24, 2021 11:38 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaji za nabavku usluga konzumacije pića i napitaka u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH za 2021.godinu 13-003245/20 Mar 11, 2021 08:58 AM Mar 11, 2021 08:58 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji za nabavku restoranskih usluga u toku 2020.godine - Skupština Brčko distrikta Mar 03, 2021 08:49 AM Mar 03, 2021 08:49 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u toku 2021.godine 13-000274/21 Feb 24, 2021 09:37 AM Feb 24, 2021 09:37 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u toku 2021.godine Feb 24, 2021 09:27 AM Feb 24, 2021 09:27 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj po članu 8 Anex II -za usluge reprezentacije 13-003241/20 i 13-003245/20 Feb 19, 2021 11:07 AM Feb 19, 2021 11:07 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
JAVNI POZIV ZA NABAVKU USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA U 2021. GODINI U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE I ODJELJENJE ZA JAVNI REGISTAR 13-000219/21 Feb 12, 2021 01:33 PM Feb 12, 2021 01:33 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
JAVNI POZIV ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU U TOKU 2021.GODINE ZA POTREBE ODJELJENJA ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE I ODJELJENJA ZA JAVNI REGISTAR 13-000220/21 Feb 12, 2021 11:54 AM Feb 12, 2021 11:55 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja i konzumacije za goste na bazi prenoćišta, polupansiona i punog pansiona u toku 2021.godine na području Brčko distrikta BIH za potrebe Kancelarije gradonačelnika Javni poziv i Posebna Odluka za nabavku usluga hotelskog smještaja i konzumacije za goste na bazi prenoćišta, polupansiona i punog pansiona u toku 2021.godin... Feb 12, 2021 11:42 AM Feb 12, 2021 11:42 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv i posebne Odluke za nabavku restoranskih usluga na području Brčko distrikta BiH i inostranstvu u toku 2021.godine - 6 lotova Feb 12, 2021 11:23 AM Feb 12, 2021 11:23 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj po čl.8 usluge reprezentacije za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Feb 09, 2021 11:42 AM Feb 09, 2021 11:42 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Informacija o realizaciji ugovora - Odjeljenje za obrazovanje Feb 05, 2021 12:09 PM Feb 05, 2021 12:09 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga stručnog usavršavanja u toku 2021.godine lotovi 1-22 za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH Feb 01, 2021 12:26 PM Feb 01, 2021 12:26 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA SMJEŠTAJA READMISIRANIH OSOBA (DRŽAVLJANI BIH KOJI SE VRAĆAJU U BIH PO SPORAZUMU O READMISIJI) U DOM ZA SKRB O STARIM I NEMOĆNIM OSOBAMA Jan 29, 2021 02:33 PM Jan 29, 2021 02:33 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji za usluge reprezentacije -Kancelarija za upravljanje javnom imovinom Jan 29, 2021 09:13 AM Jan 29, 2021 09:13 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji po članu 8 za usluge konzumacije za potrebe Kancelarije gradonačelnika Jan 27, 2021 12:13 PM Jan 27, 2021 12:13 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izještaj o realizaciji za pravne usluge za potrebe Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH Jan 27, 2021 11:13 AM Jan 27, 2021 11:13 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji za usluge reprezentacije za potrebe Zavoda za planiranje i razvoj Brčko distrikta Jan 27, 2021 11:09 AM Jan 27, 2021 11:09 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji za usluge stručnog usavršavanja Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Jan 27, 2021 11:00 AM Jan 27, 2021 11:00 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net