Vi ste ovdje: Početak Nabava neprioritetnih usluga

Nabava neprioritetnih usluga

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja i Odluka o pokretanju postupka za potrebe Policije Brčko distrikta u toku 2019. godine Jan 15, 2019 08:52 AM Jan 15, 2019 08:52 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
14.1.2019 Konzumacija pića i napitaka u zgradi Vlade za potrebe Odjeljenja za javni registar. 14.1.2019 Konzumacija pića i napitaka u zgradi Vlade za potrebe Odjeljenja za javni registar. Jan 14, 2019 08:34 AM Jan 14, 2019 08:34 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji 39-000025/18 Jan 11, 2019 09:20 AM Jan 11, 2019 09:16 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga stručnog usavršavanja za šest (6) lica za učešće na seminaru na temu „Godišnji obračun sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2018.godinu i primjena novih standarda i propisa“, koji će se održati Jan 09, 2019 02:11 PM Jan 09, 2019 02:11 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
9.1.2019.g. Konzumacija pića i napitaka u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH u 2019.g. 9.1.2019.g. Konzumacija pića i napitaka u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH u 2019.g. Jan 09, 2019 09:22 AM Jan 09, 2019 09:22 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga izvođenja koncerta grupe"Braća Teofilović" u sklopu kulturne manifestacije "Dani duhovne muzike" Nov 30, 2018 12:48 PM Nov 30, 2018 12:48 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluge smještaja maloljetnih i punoljetnih štićenika u ustanove u 2019. godini-13-002982/18 Nov 30, 2018 09:22 AM Nov 30, 2018 09:22 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabava usluga smještaja u studenskim domovima u BiH Nov 20, 2018 02:49 PM Nov 20, 2018 02:49 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Nabavka usluga izvođenja kazališnih predstava u sklopu kulturne manifestacije "Trideset i peti susreti pozorišta BiH u Brčko distriktu BiH " Oct 23, 2018 12:45 PM Oct 23, 2018 12:45 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga hotelskog smještaja za potrebe Odjeljenja za javni registar Oct 10, 2018 09:34 AM Oct 10, 2018 09:34 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga stručnog usavršavanja za potrebe Odjeljenja za javni registar Oct 10, 2018 09:24 AM Oct 10, 2018 09:24 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga konzumacije u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH za potrebe Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave Aug 08, 2018 02:57 PM Aug 08, 2018 02:57 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga obavljanja ljekarskih pregleda policijskih službenika Jul 23, 2018 02:31 PM Jul 23, 2018 02:31 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke u okviru sportske manifestacije "Brčansko ljeto - Savski cvijet 2018". Jul 18, 2018 02:42 PM Jul 18, 2018 02:42 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Usluge banjsko-klimatskog liječenja u 2018. godini-40-000029/18 Jun 13, 2018 01:56 PM Jun 13, 2018 01:56 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja radi učešća na seminaru na temu "Moderna tehnologija u obrazovanju "od 07.06.2018.godine do 09.06.2018.godine u Beogradu May 08, 2018 07:45 AM May 08, 2018 07:45 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga "Proljeće u gradu" May 07, 2018 10:39 AM May 07, 2018 10:39 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka restoranskih usluga na području Brčko distrikta BiH i u inostranstvu u toku 2018. godine za potrebe Izborne komisije Brčko distrikta BiH Apr 12, 2018 03:06 PM Apr 12, 2018 03:06 PM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka restoranskih usluga na području Brčko distrikta BiH i u inostranstvu u toku 2018. godine za potrebe odjeljenja Vlade i institucija Brčko distrikta BiH LOT 1 - 14 Mar 02, 2018 12:50 PM Mar 02, 2018 12:50 PM boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga emitovanja vijesti vezanih za projekat prekogranične saradnje 13-001037/17 Feb 08, 2018 09:53 AM Feb 08, 2018 09:53 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net