Vi ste ovdje: Početak Nabava neprioritetnih usluga

Nabava neprioritetnih usluga

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku usluga stručnog usavršavanja za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku usluga stručnog usavršavanja za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Feb 27, 2020 09:26 AM Feb 27, 2020 09:26 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Restoranske usluge na području Brčkog i inostranstvu za 2020.g. 13-003882/19 Feb 25, 2020 10:15 AM Feb 25, 2020 10:15 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U 2020.GODINI U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU ZA POTREBE DIREKCIJE ZA FINANSIJE POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U 2020.GODINI U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU ZA POTREBE DIREKCIJE ZA FINANSIJE Feb 24, 2020 09:35 AM Feb 24, 2020 09:35 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
JAVNI POZIV ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU U TOKU 2020.GODINE ZA POTREBE DIREKCIJE ZA FINANSIJE JAVNI POZIV ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU U TOKU 2020.GODINE ZA POTREBE DIREKCIJE ZA FINANSIJE Feb 24, 2020 09:28 AM Feb 24, 2020 09:28 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
JAVNI POZIV I ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU ZA POTREBE ODJELJENJA ZA JAVNI REGISTAR JAVNI POZIV I ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU ZA POTREBE ODJELJENJA ZA JAVNI REGISTAR Feb 11, 2020 10:19 AM Feb 11, 2020 10:19 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA I ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA PRUŽANJE USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U 2020.GODINI U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU ZA POTREBE ODJELJENJA ZA JAVNI REGISTAR POZIV ZA DOSTAVU PONUDA I ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA PRUŽANJE USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U 2020.GODINI U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU ZA POTRE... Feb 10, 2020 02:32 PM Feb 10, 2020 02:32 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga izvođenja koncerta grupe „Elemental“, čije izvođenje je planirano u okviru XIX. sportske manifestacije ''Izbor sportiste godine Brčko distrikta BiH za 2019. godinu“, Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga izvođenja koncerta grupe „Elemental“, čije izvođenje je planirano u okviru ... Jan 29, 2020 12:50 PM Jan 29, 2020 12:50 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga hotelskog smještaja u toku 2020.godine za potrebe Policije Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga hotelskog smještaja u toku 2020.godine za potrebe Policije Jan 28, 2020 10:01 AM Jan 28, 2020 10:01 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka za usluge stručnog usavršavanja u 2020.godini za potrebe Policije Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka za usluge stručnog usavršavanja u 2020.godini za potrebe Policije Jan 28, 2020 09:52 AM Jan 28, 2020 09:52 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
27.1.2020.g. Restoranske usluge na području Brčko distrikta BiH i inostranstvu za 2020.g. 27.1.2020.g. Restoranske usluge na području Brčko distrikta BiH i inostranstvu za 2020.g. Jan 27, 2020 11:37 AM Jan 27, 2020 11:37 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja i Odluka o pokretanju za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH u toku 2020.godine Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja i Odluka o pokretanju za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH u... Jan 22, 2020 09:35 AM Jan 22, 2020 09:35 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka za nabavku usluga stručnog usavršavanja u toku 2020.godine za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka za nabavku usluga stručnog usavršavanja u toku 2020.godine za potrebe Kancelarije za reviziju javne u... Jan 22, 2020 09:22 AM Jan 22, 2020 09:22 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka za nabavku usluga stručnog usavršavanja za potrebe institucija Pravosuđa u toku 2020.godine Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka za nabavku usluga stručnog usavršavanja za potrebe institucija Pravosuđa u toku 2020.godine Jan 21, 2020 02:54 PM Jan 21, 2020 02:54 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga izvođenja pozorišnih predstava te usluga organizacije i realizacije koncerata na otvorenom u sklopu kulturne manifestacije ''Proljeće u gradu 2019'' - Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Nabavka usluga izvođenja pozorišnih predstava te usluga organizacije i realizacije koncerata na otvorenom u sklopu kulturne manifestacije ''Proljeće u gradu ... Jan 21, 2020 02:53 PM Jan 21, 2020 02:53 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja i Odluka o pokretanju postupka za potrebe institucija Pravosuđa u toku 2020.godine Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja i Odluka o pokretanju postupka za potrebe institucija Pravosuđa u toku 2020.godine Jan 21, 2020 02:44 PM Jan 21, 2020 02:44 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga organizacije obuke zaposlenika, stručnog usavršavanja istih, obrazovnih seminara i slično u toku 2020. godine, lotovi 1-18, za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH Nabavka usluga organizacije obuke zaposlenika, stručnog usavršavanja istih, obrazovnih seminara i slično u toku 2020. godine, lotovi 1-18, za potrebe Odjelje... Dec 30, 2019 08:30 AM Dec 30, 2019 08:30 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga hotelskog smještaja zaposlenika na službenom putu, obuci, seminarima i sl. u toku 2020.godine, lotovi 1-18, za potrebe Odjeljenja Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH Nabavka usluga hotelskog smještaja zaposlenika na službenom putu, obuci, seminarima i sl. u toku 2020.godine, lotovi 1-18, za potrebe Odjeljenja Vlade i Inst... Dec 30, 2019 08:07 AM Dec 30, 2019 08:07 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
11.12.2019.g. Usluge hotrlskog smještaja i konzumacije za goste u 2020.g. na bazi jednokrevetnih, dvokrevetnih. trokrevetnih soba, švedskog stola, koktel patija i svečane večere prema ponuđenim cjenovnicima ponuđača. Dec 11, 2019 12:03 PM Dec 11, 2019 12:03 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
6.12.2019 Konzumacija pića i napitaka u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH 6.12.2019 Konzumacija pića i napitaka u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH Dec 06, 2019 11:30 AM Dec 06, 2019 11:30 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka usluge smještaja maloljetnih i punoljetnih štićenika u ustanove u 2020. godini 13-003314/19 Poziv za dostavu ponuda sa odlukom i tehničkom specifikacijom,13-003314/19 Nov 26, 2019 02:25 PM Nov 26, 2019 02:26 PM aida.serifovic@bdcentral.net