Vi ste ovdje: Početak Nabava neprioritetnih usluga

Nabava neprioritetnih usluga

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
11.12.2019.g. Usluge hotrlskog smještaja i konzumacije za goste u 2020.g. na bazi jednokrevetnih, dvokrevetnih. trokrevetnih soba, švedskog stola, koktel patija i svečane večere prema ponuđenim cjenovnicima ponuđača. Dec 11, 2019 12:03 PM Dec 11, 2019 12:03 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
6.12.2019 Konzumacija pića i napitaka u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH 6.12.2019 Konzumacija pića i napitaka u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH Dec 06, 2019 11:30 AM Dec 06, 2019 11:30 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka usluge smještaja maloljetnih i punoljetnih štićenika u ustanove u 2020. godini 13-003314/19 Poziv za dostavu ponuda sa odlukom i tehničkom specifikacijom,13-003314/19 Nov 26, 2019 02:25 PM Nov 26, 2019 02:26 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga smještaja i ishrane u javnim studentskim domovima u BiH Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga smještaja i ishrane u javnim studentskim domovima u BiH Nov 13, 2019 01:44 PM Nov 13, 2019 01:44 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Organizacija kulturne manifestacije „Čari zime u Brčko distriktu BiH“ Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Organizacija kulturne manifestacije „Čari zime u Brčko distriktu BiH“ Nov 07, 2019 11:50 AM Dec 12, 2019 09:55 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke restoranskih usluga za potrebe Pododjeljenja za ljudske resurse Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke restoranskih usluga za potrebe Pododjeljenja za ljudske resurse Oct 29, 2019 09:08 AM Oct 29, 2019 09:08 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:" Trideset i šesti susreti pozorišta/kazališta BiH u Brčko distriktu BiH“ Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:" Trideset i šesti susreti pozorišta/kazališta BiH u Brčko distriktu BiH“ Oct 29, 2019 08:55 AM Oct 29, 2019 08:55 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga obavljanja ljekarskih pregleda policijskih službenika i Odluka o pokretanju postupka Oct 04, 2019 12:16 PM Oct 04, 2019 12:16 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja i Odluka o pokretanju postupka za potrebe Odjeljenja za javni registar u toku 2019. godine Sep 17, 2019 03:07 PM Sep 17, 2019 03:07 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga iz oblasti kulture;kulturno-sportska manifestacija "Brčansko ljeto-Savski cvijet 2019" 39-000212/19 Jul 26, 2019 01:20 PM Jul 26, 2019 01:21 PM aida.serifovic@bdcentral.net
USLUGE BANjSKO-KLIMATSKOG LIJEČENjA RATNIH VOJNIH INVALIDA BRČKO DISTRIKTA BIH U 2019. GODINI,13-001250/19 Jun 26, 2019 02:13 PM Jun 26, 2019 02:13 PM aida.serifovic@bdcentral.net
26.6.2019.g. Restoranske usluge na području Brčko distrikta BiH i inostranstvu za 2019.g. 26.6.2019.g. Restoranske usluge na području Brčko distrikta BiH i inostranstvu za 2019.g. Jun 26, 2019 01:28 PM Jun 26, 2019 01:28 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka usluga organizovanja i realizacije mjuzikla/pozorišne predstave „Balkanske igre“ čije je izvođenje planirano u okviru kulturne manifestacije „Proljeće u gradu 2019“ Nabavka usluga organizovanja i realizacije mjuzikla/pozorišne predstave „Balkanske igre“ čije je izvođenje planirano u okviru kulturne manifestacije „P... May 30, 2019 09:50 AM May 30, 2019 09:50 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Naba. usluga organizac. i realizac. pozoriš. predstava ,Stand up predstave, koncerata grupa Leteći odred,Lexington, izvođača Zejad Šoto sa bendom, Bilal Zukan i hor Mošus , Selme Bajrami i crkvenih horova u okviru kult. manif. „Proljeće u gradu 2019" May 14, 2019 02:15 PM May 14, 2019 02:18 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Restoranske usluge za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost, Vlade Brčko distrikta BiH. Restoranske usluge za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost, Vlade Brčko distrikta BiH. May 09, 2019 07:09 AM May 09, 2019 07:09 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
29.3.2019.g.Hotelske restoranske usluge i Restoranske usluge na području Brčko distrikta BiH i inostranstvu u toku 2019.g. 29.3.2019.g.Hotelske restoranske usluge i Restoranske usluge na području Brčko distrikta BiH i inostranstvu u toku 2019.g. Mar 29, 2019 02:22 PM Mar 29, 2019 02:22 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
29.1.2019.g.Restoranske usluge na području Brčko distrikta BiH i inostranstvu u toku 2019.g. 29.1.2019.g.Restoranske usluge na području Brčko distrikta BiH i inostranstvu u toku 2019.g. Jan 29, 2019 11:05 AM Jan 29, 2019 11:05 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka usluga izvođenja zajedničkog koncerta: Amir Kazić -Leo i Ilma Karahmet, čije izvođenje je planirano u okviru XVIII. sportske manifestacije ''Izbor sportiste godine Brčko distrikta BiH za 2018. godinu“, Jan 29, 2019 09:15 AM Jan 29, 2019 09:15 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
28.1.2019. Nabavka usluga hotelskog smještaja i konzumacije za goste u 2019.g. na bazi jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih soba, švedskod stola, koktel pati.ja i svečane večere. 28.1.2019. Nabavka usluga hotelskog smještaja i konzumacije za goste u 2019.g. na bazi jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih soba, švedskod stola, kokte... Jan 28, 2019 01:06 PM Jan 28, 2019 01:06 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga stručnog usavršavanja u 2019.godini i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Jan 25, 2019 01:01 PM Jan 25, 2019 01:01 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net