Nalazite se ovdje: Početak Nabavka neprioritetnih usluga

Nabavka neprioritetnih usluga

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
28.1.2019. Nabavka usluga hotelskog smještaja i konzumacije za goste u 2019.g. na bazi jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih soba, švedskod stola, koktel pati.ja i svečane večere. 28.1.2019. Nabavka usluga hotelskog smještaja i konzumacije za goste u 2019.g. na bazi jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih soba, švedskod stola, kokte... 13:06 28.01.2019. 13:06 28.01.2019. zoran.sibalija@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga stručnog usavršavanja u 2019.godini i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13:01 25.01.2019. 13:01 25.01.2019. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja zaposlenika na službenom putu, obuci, seminarima i sl. i Odluka o pokretanju postupka u toku 2019. godine 12:52 25.01.2019. 12:52 25.01.2019. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja za tri lica - Kancelarija za reviziju javne uprave 15:01 16.01.2019. 15:01 16.01.2019. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Javni poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja i Odluka o pokretanju postupka za potrebe Policije Brčko distrikta u toku 2019. godine 08:52 15.01.2019. 08:52 15.01.2019. fatima.henjakovic@bdcentral.net
14.1.2019 Konzumacija pića i napitaka u zgradi Vlade za potrebe Odjeljenja za javni registar. 14.1.2019 Konzumacija pića i napitaka u zgradi Vlade za potrebe Odjeljenja za javni registar. 08:34 14.01.2019. 08:34 14.01.2019. zoran.sibalija@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji 39-000025/18 09:20 11.01.2019. 09:16 11.01.2019. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga stručnog usavršavanja za šest (6) lica za učešće na seminaru na temu „Godišnji obračun sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2018.godinu i primjena novih standarda i propisa“, koji će se održati 14:11 09.01.2019. 14:11 09.01.2019. fatima.henjakovic@bdcentral.net
9.1.2019.g. Konzumacija pića i napitaka u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH u 2019.g. 9.1.2019.g. Konzumacija pića i napitaka u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH u 2019.g. 09:22 09.01.2019. 09:22 09.01.2019. zoran.sibalija@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga izvođenja koncerta grupe"Braća Teofilović" u sklopu kulturne manifestacije "Dani duhovne muzike" 12:48 30.11.2018. 12:48 30.11.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluge smještaja maloljetnih i punoljetnih štićenika u ustanove u 2019. godini-13-002982/18 09:22 30.11.2018. 09:22 30.11.2018. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabava usluga smještaja u studenskim domovima u BiH 14:49 20.11.2018. 14:49 20.11.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Nabavka usluga izvođenja kazališnih predstava u sklopu kulturne manifestacije "Trideset i peti susreti pozorišta BiH u Brčko distriktu BiH " 12:45 23.10.2018. 12:45 23.10.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga hotelskog smještaja za potrebe Odjeljenja za javni registar 09:34 10.10.2018. 09:34 10.10.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga stručnog usavršavanja za potrebe Odjeljenja za javni registar 09:24 10.10.2018. 09:24 10.10.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga konzumacije u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH za potrebe Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave 14:57 08.08.2018. 14:57 08.08.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga obavljanja ljekarskih pregleda policijskih službenika 14:31 23.07.2018. 14:31 23.07.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke u okviru sportske manifestacije "Brčansko ljeto - Savski cvijet 2018". 14:42 18.07.2018. 14:42 18.07.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Usluge banjsko-klimatskog liječenja u 2018. godini-40-000029/18 13:56 13.06.2018. 13:56 13.06.2018. aida.serifovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja radi učešća na seminaru na temu "Moderna tehnologija u obrazovanju "od 07.06.2018.godine do 09.06.2018.godine u Beogradu 07:45 08.05.2018. 07:45 08.05.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net