Nalazite se ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Izrade investiciono - tehničke dokumentacije Idejnih i Glavnih projekata 10 kV dalekovoda i 10/0,4 kV trafostanica ,13-00381/20 10:41 07.02.2020. 10:41 07.02.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka radova na izgradnji fiskulturne sale za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikt BiH ,13-000234/20 10:19 07.02.2020. 10:19 07.02.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka stručne literature za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (6 lotova) 13:39 06.02.2020. 13:39 06.02.2020. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka robe/opreme/namještaja za potrebe Doma kulture u MZ Brka,Brčko distrikt BiH,13-003320/19 13:20 06.02.2020. 13:20 06.02.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
odluka o dodjeli ugovora Lot 2,3 13-003349/19 13:06 06.02.2020. 13:06 06.02.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Odluka o dodjeli ugovora 13-003025/19 09:31 06.02.2020. 09:31 06.02.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka usluga kasko osiguranja službenog vozila za potrebe Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju Vlade Brčko distrikta BiH 13-000297/20 08:43 06.02.2020. 08:43 06.02.2020. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka i sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH za 2020 i 2021.godinu,13-003051/19 08:40 06.02.2020. 08:40 06.02.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka radova za izgradnju javne rasvjete u MZ Potočari, MZ Dubrave i MZ Gornji Brezik - Kobilić,13-003612/19 08:26 06.02.2020. 08:26 06.02.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Odluka o dodjeli ugovora 13-001926/19 13:37 05.02.2020. 13:37 05.02.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Odluka o dodjeli ugovora 13-000083/20 13:31 05.02.2020. 13:31 05.02.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Odluka o dodjeli ugovora 13-003003/19 11:25 04.02.2020. 11:25 04.02.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka uniformi za potrebe Odjeljenja i Institucija Brčko distrikta Nabavka uniformi za potrebe Odjeljenja i Institucija Brčko distrikta 07:38 04.02.2020. 07:38 04.02.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka radova za potrebe KUJI - 2 lota 13-003506/19 14:28 03.02.2020. 14:28 03.02.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Izrada investiciono tehničke dokumentacije na izgradnji i rekonstrukciji energetskih objekata - 6 lotova 13-001031/19 11:57 03.02.2020. 11:57 03.02.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka radova na izgradnji fiskulturne sale za potrebe PŠ Omerbegovača 13-000382/19 11:50 03.02.2020. 11:50 03.02.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka radova za potrebe KUJI - 3 lota 13-000812/19 11:41 03.02.2020. 11:41 03.02.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka namjestaja za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove - 2 lota 13-002773/18 11:38 03.02.2020. 11:38 03.02.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka radova na uređenju dvorišta JU Prve OŠ - PŠ Brezik 13-001436/19 09:40 03.02.2020. 09:40 03.02.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka računara i opreme za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH 13-000583/19 09:32 03.02.2020. 09:32 03.02.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net