Nalazite se ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Izgradnja mostova na području Brčko distrikta BiH 13-001801/19 13:05 30.07.2019. 13:05 30.07.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka tegljača i samokompaktirajućih poluprikolica za transport otpada iz Brčko distrikta BiH 14:16 25.07.2019. 14:16 25.07.2019. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka usluge vršenja tehničkog pregleda objekta "Obilaznica oko grada Brčko" 13:16 11.07.2019. 13:16 11.07.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluga izrade studije izvodljivosti i ekonomske opravdanosti za projekat: energetski efikasna rekonstrukcija javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH 09:51 04.07.2019. 09:51 04.07.2019. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavak "Data centar" za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-001444/19 13:47 27.05.2019. 13:47 27.05.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju hidrotehničkih objekata, pretovarne stanice za čvrsti otpad i geomehaničkog elaborata (klizište Plazulje) na prostoru Brčko distrikta BiH 13-001401/19 15:10 23.05.2019. 13:17 11.07.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH 12:32 23.05.2019. 12:32 23.05.2019. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka tonera za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikt BiH 12:30 23.05.2019. 12:30 23.05.2019. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka usluga VPN mobilne telefonije za potrebe Ureda - Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčkop distriktu BiH 13-001300/19 08:48 13.05.2019. 08:48 13.05.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Radovi na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH - 1/2019 13-001056/19 11:53 29.04.2019. 11:53 29.04.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Izgradnja objekata vodosnabdjevanja i kanalisanja otpadnih voda po lotovima od lot 1 do lot 7 08:14 24.04.2019. 08:14 24.04.2019. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Usluge izrade aneksa glavnog projekta glavnog transportnog cjevovoda Plazulje - Potočari 13-000718/19 10:33 12.04.2019. 10:33 12.04.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Izrada katastra i energetski pregled javne rasvjete, te uspostavljanje jedinstvene digitalne baze podataka o javnoj rasvjeti ba području Brčko distrikta BiH 13-001021/19 09:35 12.04.2019. 09:35 12.04.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije Lot 1-Izrada glavnog projekta za izgradnju parking prostora na groblju u MZ Novo Naselje Brezovo Polje Lot 2 -Izrada projektne dokumentacije (idej... 14:06 11.04.2019. 14:06 11.04.2019. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka tonera za potreba Odjela za javni registar 11:24 11.04.2019. 11:24 11.04.2019. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka usluga VPN mobilne telefonije za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-004005/18 13:38 27.03.2019. 13:38 27.03.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluge posredovanja u nabavci aviokarata putnika u toku 2019.godinu,13-000115/19 13:27 27.03.2019. 13:27 27.03.2019. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabava bodipletizmografa za potrebe Odjela za zdravstvo i ostale usluge,13-000221/19 13:25 27.03.2019. 13:25 27.03.2019. aida.serifovic@bdcentral.net
Usluge deponovanja mješovitog komunalnog otpada sa područja Brčko distrikta BiH 13-000825/19 13:38 26.03.2019. 13:38 26.03.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Usluge čišćenja i održavanja pijaca u Brčko distriktu BiH 13-000566/19 09:00 22.03.2019. 09:00 22.03.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net