Nalazite se ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Nabavka opreme za opremanje aneksa JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikt BiH ,13-002855/19 11:45 13.02.2020. 11:45 13.02.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka ukrasnog biljnog i ostalog repromaterijala za potrebe održavanja javnih zelenih površina na području Brčko distrikta BiH u toku 2020godine,13-003757/19 08:35 13.02.2020. 08:35 13.02.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabava CT uređaja,13-001816/19 08:34 13.02.2020. 08:34 13.02.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka Inkubatora za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravsto,13-001127/19 15:18 12.02.2020. 15:18 12.02.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka usluge obaveznog osiguranja motornih vozila, radnih strojeva i motocikala u vlasništvu Brčko distrikta BiH za period 2020, 2021. i 2022. godina – Okvirni sporazum 13-003537/19 14:58 11.02.2020. 14:58 11.02.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka usluge projektovanja za potrebe KUJI 3 lota 13-000227/20 14:42 10.02.2020. 14:42 10.02.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Izgradnja zgrada i građevinski radovi - Saudiski razvojni fond 13-002489/19 14:24 10.02.2020. 14:24 10.02.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Ograđivanje kompleksa letilišta u MZ Brod 13-003265/19 12:13 10.02.2020. 12:13 10.02.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka vakcine lasota za živinu 13-002044/19 10:48 10.02.2020. 10:48 10.02.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Izgradnja fiskulturne sale za potrebe JU Pete OŠ - PO Brod 13-003177/19 10:38 10.02.2020. 10:38 10.02.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka uniformi, obuće i opreme za potrebe Pododjeljenja za šumarstvo i Pododjeljenja za veterinarstvo - 2 lota - okvirni sporazum 13-002869/19 09:18 10.02.2020. 09:18 10.02.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka radova rušenja bespravno izgrađenih objekata - Inspektorat 13-002353/19 09:04 10.02.2020. 09:04 10.02.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Posebna odluka o pokretanju postupka 13-000395/20 11:21 07.02.2020. 11:21 07.02.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Izrade investiciono - tehničke dokumentacije Idejnih i Glavnih projekata 10 kV dalekovoda i 10/0,4 kV trafostanica ,13-00381/20 10:41 07.02.2020. 10:41 07.02.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka radova na izgradnji fiskulturne sale za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikt BiH ,13-000234/20 10:19 07.02.2020. 10:19 07.02.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka stručne literature za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (6 lotova) 13:39 06.02.2020. 13:39 06.02.2020. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka robe/opreme/namještaja za potrebe Doma kulture u MZ Brka,Brčko distrikt BiH,13-003320/19 13:20 06.02.2020. 13:20 06.02.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
odluka o dodjeli ugovora Lot 2,3 13-003349/19 13:06 06.02.2020. 13:06 06.02.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Odluka o dodjeli ugovora 13-003025/19 09:31 06.02.2020. 09:31 06.02.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka usluga kasko osiguranja službenog vozila za potrebe Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju Vlade Brčko distrikta BiH 13-000297/20 08:43 06.02.2020. 08:43 06.02.2020. nermina.pamukcic@bdcentral.net