Nalazite se ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Nabava stuba za hiruršku laparaskopiju 13-003724/18 09:02 16.01.2019. 09:02 16.01.2019. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 13-003478/18 13:03 15.01.2019. 13:03 15.01.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka prehrambenih namirnica za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko (3 lota) 13-003486/18 12:54 15.01.2019. 12:54 15.01.2019. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabava,isporuka i puštanje u rad opreme za salu za očnu hirurgiju 13-000286/18 12:52 15.01.2019. 12:52 15.01.2019. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove za 2018.godinu 13-003237/18 12:50 15.01.2019. 12:50 15.01.2019. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka usluge hostinga, domena i održavanja Web sajta Komisije za hartije od vrijednosti Brčko distrikta BiH 13-003303/18 12:49 15.01.2019. 12:49 15.01.2019. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka reklamnog-promotivnog materijala 13-003219/18 12:47 15.01.2019. 12:47 15.01.2019. aida.serifovic@bdcentral.net
“Nabavka kancelarijske opreme za tri područna vatrogasna doma (Maoča, Bijela i Sandići), i nabavka stolova, fotelja, stolica i ormara za potrebe Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje, Odjeljenja za javnu sigurnost” 12:39 11.01.2019. 12:39 11.01.2019. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka laptop računara za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove 13-003670/18 15:03 10.01.2019. 15:03 10.01.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluge VPN telefonije za potrebe Ureda – Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH 13:39 09.01.2019. 13:39 09.01.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluge štampanja i štampanih obrazaca - 3 lota (Objedinjena nabavka) Broj nabavke 13-002723/18 12:29 03.01.2019. 12:29 03.01.2019. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka radova za potrebe KUJI - 10 lotova Broj predmeta 13-001976/18 11:55 03.01.2019. 11:55 03.01.2019. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka vakcina protiv klasične kuge svinja Broj predmeta 13-002046/18 11:48 03.01.2019. 11:48 03.01.2019. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka usluge izrade glavnog projekta sanacije mosta Brčko-Gunja Broj predmeta 13-002139/18 11:18 03.01.2019. 11:18 03.01.2019. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka usluge objave konkursa u dnevnim novinama - 6 lotova Broj predmeta 13-002004/18 11:08 03.01.2019. 11:08 03.01.2019. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka sjemena i azota u veterinarstvu Broj predmeta 13-001945/18 09:51 03.01.2019. 09:51 03.01.2019. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka usluge laboratoriskog ispitivanja uzoraka, analiza i superanaliza goveda Broj predmeta 13-001629/18 09:47 03.01.2019. 09:47 03.01.2019. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka automobila za potrebe Odjeljenja za javne poslove Broj predmeta 13-001695/18 09:43 03.01.2019. 09:43 03.01.2019. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka usluge izrade elaborata i projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području Brčko distrikta BiH - 10 lotova Broj predmeta 13-001780/18 09:32 03.01.2019. 09:32 03.01.2019. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nadgradnja sistema tehničke zaštite za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta B i H 14:32 27.12.2018. 14:32 27.12.2018. nermina.pamukcic@bdcentral.net