Vi ste ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Nabavka radova na rekonstrukciji centralnog grijanja u JU Desetoj osnovnoj školi Bijela,13-000317/20 Feb 24, 2020 02:03 PM Feb 24, 2020 02:03 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabava CT uređaja,13-000112/20 Feb 24, 2020 02:02 PM Feb 24, 2020 02:02 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nastavak izgradnje fiskulturne sale JU Druge osnovne škole-PŠ Omerbegovača,13-003482/19 Feb 24, 2020 01:56 PM Feb 24, 2020 01:56 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Sigurnosni sistem i oprema za potrebe Policije Brčko distrikta BiH,13-004018/19 Feb 24, 2020 01:48 PM Feb 24, 2020 01:48 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Štampani reklamni materijal za razne manifestacije u toku 2019. godine,13-001365/19 Feb 24, 2020 01:40 PM Feb 24, 2020 01:40 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Izrada glavnog projekta za sadnju linijskog zelenila pored saobraćajnica oko nove zgrade Policije u Brčko distriktu BiH,13-001638/19 Feb 24, 2020 01:24 PM Feb 24, 2020 01:24 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Izgradnja zgrada i građevinski radovi-stambeno zbrinjavanje Roma 2017.godine ,13-002383/19 Feb 24, 2020 01:16 PM Feb 24, 2020 01:16 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka radova na izgradnji svlačionice HAŠK „NAPREDAK“ Ulović i objekta Doma kulture u MZ Brka – Brčko distrikt BiH,13-001800/19 Feb 24, 2020 01:04 PM Feb 24, 2020 01:04 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Izgradnja putne i komunalne infrastrukture u naselju Prutače-stambeno zbrinjavanje Roma 2014/2015,13-002384/19 Feb 24, 2020 12:52 PM Feb 24, 2020 12:52 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka usluga Izrada idejnih i glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju 5 (pet) stambenih jedinica u Brčko distriktu BIH u okviru Regionalnog stambenog projekta, BIH-BH4,13-002025/19 Feb 24, 2020 12:44 PM Feb 24, 2020 12:44 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka nastavnih sredstava i pomagala za potrebe JU Tehničke škole Brčko distrikta BiH ,13-002808/19 Feb 24, 2020 12:36 PM Feb 24, 2020 12:36 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabava operacionih lampi – plafonski model – za primjenu u operacionim salama,13-001805/19 Feb 24, 2020 12:27 PM Feb 24, 2020 12:27 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka usluga održavanja zelenih površina školskih dvorišta,13-002986/19 Feb 24, 2020 12:19 PM Feb 24, 2020 12:19 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Odjeljenja za poljoprivredu,šumarstvo i vodoprivredu,13-001515/19 Feb 24, 2020 12:12 PM Feb 24, 2020 12:12 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za javni registar,13-000935/19 Feb 24, 2020 11:58 AM Feb 24, 2020 11:58 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Usluge javne kuhinje za 2020.godinu za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenja za socijalnu zaštitu,13-002483/129 Feb 24, 2020 11:44 AM Feb 24, 2020 11:44 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Izvođenje radova na izgradnji/sanaciji 13 stambenih jedinica, u Brčko distriktu BiH u okviru Regionalnog stambenog projekta ,13-001745/19 Feb 24, 2020 11:32 AM Feb 24, 2020 11:32 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka novih vatrogasnih vozila 13-000339/20 Feb 21, 2020 09:19 AM Feb 21, 2020 09:19 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka radova za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (JU Sedma OŠ Gornji Rahić) - 2 lota 13-000200/20 Feb 20, 2020 03:10 PM Feb 20, 2020 03:10 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije (Idejni i glavni projekti) za izgradnju vodovodnih i kanalizacionih mreža na području Brčko distrikta BiH – Okvirni sporazum 13-003627/19 Feb 20, 2020 12:20 PM Feb 20, 2020 12:20 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net