Vi ste ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Izgradnja objekata vodosnabdjevanja i kanalisanja otpadnih voda po lotovima od lot 1 do lot 7 Apr 24, 2019 08:14 AM Apr 24, 2019 08:14 AM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Usluge izrade aneksa glavnog projekta glavnog transportnog cjevovoda Plazulje - Potočari 13-000718/19 Apr 12, 2019 10:33 AM Apr 12, 2019 10:33 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Izrada katastra i energetski pregled javne rasvjete, te uspostavljanje jedinstvene digitalne baze podataka o javnoj rasvjeti ba području Brčko distrikta BiH 13-001021/19 Apr 12, 2019 09:35 AM Apr 12, 2019 09:35 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije Lot 1-Izrada glavnog projekta za izgradnju parking prostora na groblju u MZ Novo Naselje Brezovo Polje Lot 2 -Izrada projektne dokumentacije (idej... Apr 11, 2019 02:06 PM Apr 11, 2019 02:06 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka tonera za potreba Odjela za javni registar Apr 11, 2019 11:24 AM Apr 11, 2019 11:24 AM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka usluga VPN mobilne telefonije za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-004005/18 Mar 27, 2019 01:38 PM Mar 27, 2019 01:38 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluge posredovanja u nabavci aviokarata putnika u toku 2019.godinu,13-000115/19 Mar 27, 2019 01:27 PM Mar 27, 2019 01:27 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabava bodipletizmografa za potrebe Odjela za zdravstvo i ostale usluge,13-000221/19 Mar 27, 2019 01:25 PM Mar 27, 2019 01:25 PM aida.serifovic@bdcentral.net
Usluge deponovanja mješovitog komunalnog otpada sa područja Brčko distrikta BiH 13-000825/19 Mar 26, 2019 01:38 PM Mar 26, 2019 01:38 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Usluge čišćenja i održavanja pijaca u Brčko distriktu BiH 13-000566/19 Mar 22, 2019 09:00 AM Mar 22, 2019 09:00 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka sistema za digitalnu analizu saobraćaja za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-004004/18 Mar 20, 2019 02:25 PM Mar 20, 2019 02:25 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Tekuće održavanje izgrađenih vodoprivrednih objekata, košenje, sječa šiblja i niskog rastinja, sječa i krčenje drveća 13-003911/18 Mar 20, 2019 01:53 PM Mar 20, 2019 01:53 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka računarske opreme za potrebe osnovnih i srednih škola Odjeljenja za obrazovanje Brčko distrikta BiH Mar 07, 2019 09:56 AM Mar 07, 2019 09:56 AM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Održavanje baze i aplikacije elektronske zemljišne knjige Brčko distrikta BiH (EZKBD) 13-000654/19 Mar 04, 2019 01:48 PM Mar 04, 2019 01:48 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Rekonstrukcija podova, fasade i zamjena stolarije za potrebe JU Sedme osnovne škole Gornji Rahić Feb 25, 2019 01:52 PM Feb 25, 2019 01:52 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka kancelariskih fotelja sa mehanizmom za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Feb 25, 2019 01:35 PM Feb 25, 2019 01:35 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
„Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda po lotovima od lot 1 do lot 5“, br. predmeta: 13-000210/19 Feb 22, 2019 01:51 PM Feb 22, 2019 01:51 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka građevinsko-zanatskih radova na javnim objektima, br. predmeta: 13-000400/19 Feb 21, 2019 09:41 AM Feb 21, 2019 09:41 AM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka kancelariskog namještaja za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH Broj predmeta 13-002773/18 Feb 18, 2019 09:19 AM Feb 18, 2019 09:19 AM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH Broj predmeta 13-002819/18 Feb 18, 2019 09:07 AM Feb 18, 2019 09:07 AM miroslav.ristanovic@bdcentral.net