Nalazite se ovdje: Početak Pregovarački postupak

Pregovarački postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
18.12.2017.g. Radovi na sanaciji odronai kanalizacionog kolektorana mikro lokaciji u ulici Birčanska u MZ Donji Brezik. 18.12.2017.g. Radovi na sanaciji odronai kanalizacionog kolektorana mikro lokaciji u ulici Birčanska u MZ Donji Brezik. 13:24 18.12.2017. 13:24 18.12.2017. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka radova priključenja na NN mrežu objekata koji su prošli kroz program obnove 11:40 13.12.2017. 11:40 13.12.2017. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Radovi na sanaciji klizišta na području Brčko distrikta BiH - hitni postupak 13-003373/17 12:02 29.11.2017. 12:02 29.11.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
21.11.2017. Servisiranje mobilne staniceza praćenje kvaliteta zrakau Brčko distriktu BiH 14:08 21.11.2017. 14:14 21.11.2017. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka radova na izmještanju dalekovoda 10KV u MZ Broduša 15:24 13.11.2017. 15:24 13.11.2017. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka usluge servisiranja audio i video nadzora vozila Policije Brčko distrikta BiH 13:49 13.11.2017. 13:49 13.11.2017. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka dodatnih, nepredviđenih, radova na izgradnji kanalizacionog kolektora desna obala potoka Blizna u MZ Donji Brezik - Brčko distrikt BiH 13-002907/17 11:28 09.11.2017. 11:28 09.11.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
NABAVKA NADOGRADNJE APLIKATIVNOG SISTEMA - SOFTVER POLICIJE BD BiH Predmet nabavke je nabavka nadogradnje aplikativnog sistema "Softver Policije Brčko distrkta BiH" 14:13 02.11.2017. 14:13 02.11.2017. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
11.10.2017.g. Servis automehanizovanih forenzičkih sistema AFIS, ARSENAL i LIVE SCENER 13:38 11.10.2017. 13:38 11.10.2017. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka vakcine MRP morbili, rubeola, parotitis - monodozno pakovanje 13-002535/17 12:36 02.10.2017. 12:36 02.10.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Dorada aplikativnog software-a (Glavna knjiga trezora) za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 09:08 05.07.2017. 09:08 05.07.2017. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom postupku broj 13-002447/16 od 24.10.2016. godine 13-001004/17 13:19 08.05.2017. 13:19 08.05.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Radovi na privremenoj sanaciji betonskog kolektora "Ficibajer" Brčko 09:06 07.02.2017. 09:06 07.02.2017. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Vršenje usluga održavanja aplikativnog software-a (Glavna knjiga Trezora) u 2017. godini za potrebe Direkcije za finansije 11:22 03.02.2017. 11:22 03.02.2017. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Izvođenje radova na izmještanju dalekovoda i izradi priključka na komunalnu infrastrukturu za potrebe Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja. 13:58 01.02.2017. 13:58 01.02.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Održavanje sistema javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH za 2017. godinu 12:33 27.01.2017. 12:33 27.01.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Vršenje usluga održavanja aplikativnog software-a (Ras aplikacija) u 2017. godini za potrebe Direkcije za finansije 08:19 25.01.2017. 08:19 25.01.2017. nermina.pamukcic@bdcentral.net