Nalazite se ovdje: Početak

Aktuelno - Javne nabavke Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabavki Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabavki koje provodi Pododjeljenje za javne nabavke Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabavki. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog menija. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavještenja vezanih za postupak, do liste učesnika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabavke ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavještenja i izvještaja te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjeljenja za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH.


Naslov Opis Datum objave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-001087/21 Javna nabavka 20.000 doza vakcine protiv SARS-Cov -2 (COVID-19) za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge 09:24 26.05.2021.
Poziv za učešće u pregovaračkom postupku, broj: 13-001026/21 Nabavka usluga izrade aneksa Glavnog projekta snabdijevanja vodom naselja Rašljani sa prioritetom napajanja osnovne škole za potrebe Odjeljenja za komunalne ... 12:07 20.05.2021.
Tenderska dokumentacija, broj: 13-001026/21 Nabavka usluga izrade aneksa Glavnog projekta snabdijevanja vodom naselja Rašljani sa prioritetom napajanja osnovne škole za potrebe Odjeljenja za komunalne ... 12:04 20.05.2021.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 13-001026/21 Nabavka usluga izrade aneksa Glavnog projekta snabdijevanja vodom naselja Rašljani sa prioritetom napajanja osnovne škole za potrebe Odjeljenja za komunalne ... 12:01 20.05.2021.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lot 2 i 3 13-001783/20 10:49 20.05.2021.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača br. 13-002117/20 od 12.05.2021. godine ( LOT 49 i LOT 52) Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko Distrikta BiH 2/2020 13:24 19.05.2021.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o poništenju postupka javne nabavke br. 13-002117/20 od 06.05.2021. godine ( LOT 44 i LOT 57) Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko Distrikta BiH 2/2020 13:23 19.05.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 13-000387/21 Nabavka i isporuka uniforme za potrebe domara u Odjeljenju za obrazovanje 13:13 19.05.2021.
Tenderska dokumentacija „Održavanja 74 modula aplikativnog software-a(Glavna knjiga Trezora,elektronsko bankarstvo,planiranje i priprema budžeta,periodično i godišnje izvještava... 11:31 18.05.2021.
Poziv za učešće „Održavanja 74 modula aplikativnog software-a(Glavna knjiga Trezora,elektronsko bankarstvo,planiranje i priprema budžeta,periodično i godišnje izvještava... 11:29 18.05.2021.
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke „Održavanja 74 modula aplikativnog software-a(Glavna knjiga Trezora,elektronsko bankarstvo,planiranje i priprema budžeta,periodično i godišnje izvještava... 11:26 18.05.2021.
Posebna odluka Nabavka radova na rušenju stambenog objekta u MZ Klanac,13-000557/21 11:06 17.05.2021.
Posebna odluka Nabavka i isporuka higijenskog materijala za potrebe institucija Pravosuđa Brčko distrikta BiH za 2021.godinu,13-000668/21 11:03 17.05.2021.
Posebna odluka Nabavka higijenskog materijala,13-000360/21 10:58 17.05.2021.
Posebna odluka Nabavka laboratorijskog materijal i potrošnog medicinskog materijal za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo,13-000627/21 10:33 17.05.2021.
Posebna odluka Nabavka sportske opreme za školsku salu u povratničkoj mjesnoj zajednici Omerbegovača,13-000727/21 10:27 17.05.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabavka i ugradnja maski za postojeće kasetne ventilator konvektore za potrebe gradske biblioteke,13-00564/21 10:18 17.05.2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabavka i isporuka lijekova u veterinarstvu,13-000425/21 10:09 17.05.2021.
Posebna odluka Nabavka i isporuka lijekova u veterinarstvu,13-000425/21 10:05 17.05.2021.
Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola (18 lotova),13-00592/21 09:54 17.05.2021.