Nalazite se ovdje: Početak - Liste učesnika u postupcima nabavke

Liste učesnika u postupcima nabavke

Naslov Datum objave
Lista učesnika - Nabavka reklamnog materijala za potrebe Odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju 11:02 18.10.2019.
Lista učesnika - Nabavka usluga izrade studije izvodljivosti i ekonomske opravdanosti za projekat: energetski efikasna rekonstrukcija javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH 14:03 17.10.2019.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-002534/19 14:24 16.10.2019.
Lista učesnika - “Nabavka građevinsko-zanatskih radova (4 lota)” 14:15 15.10.2019.
Lista učesnka - Nabavka usluge štampanje brošure ''Vodič za investitore'' za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu 14:19 11.10.2019.
Lista učesnika - Radovi krečenja prostorija za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH 10:54 11.10.2019.
Lista učesnika - Nabavka usluga VPN mobilne telefonije za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH za 24 mjeseca 11:54 04.10.2019.
Lista učesnika - nabavka energenata (drva i uglja). 11:03 04.10.2019.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-002727/19 13:29 03.10.2019.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-002524/19 13:08 02.10.2019.
Lista učesnika - Sanacija odvodnje fekalnih i površinskih voda u zgradi Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH › 11:07 30.09.2019.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001763/19 13:35 18.09.2019.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-002443/19 14:22 17.09.2019.
Lista učesnika - “Izgradnja i rekonstrukcija puteva,ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko Distrikta BiH - 2/2019 “ 14:49 16.09.2019.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-002157/19 09:55 16.09.2019.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001758/19 13:38 11.09.2019.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001731/19 14:51 04.09.2019.
Lista učesnika - "Nabavka građevinsko-zanatskih radova na javnim objektima - 9 lotova" 12:52 30.08.2019.
Lista učesnika - Usluge kontrolnih ispitivanja kvaliteta i kvantiteta urađenih kapitalnih projekata od strane internog kontrolora 10:57 22.08.2019.
Lista učesnika - Nabavka vozila na motorni pogon (motocikli) za potrebe kurirske službe u Odjeljenju za javni registar. 10:54 21.08.2019.