Nalazite se ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Izgradnja ograde oko objekta obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko 13:48 31.01.2017. 13:48 31.01.2017. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka četiri kompleta instrumenata za kralježnicu 13:45 31.01.2017. 13:45 31.01.2017. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka, isporuka montaža i puštanje u rad operacionog mikroskopa za neurohirurgiju sa podnim stativom 13:40 31.01.2017. 13:40 31.01.2017. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka vakcina za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrika BiH,Pododjela za Javno zdravstvo 13:37 31.01.2017. 13:37 31.01.2017. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka radova za potrebe obrazovnih institucija Brčko distrikt BH ( 3 lota) 13:20 31.01.2017. 13:20 31.01.2017. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH za 2016.godinu 13:14 31.01.2017. 13:14 31.01.2017. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka tonera za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikt BiH za 2016.godinu 13:11 31.01.2017. 13:11 31.01.2017. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka lož ulja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikt BiH za grejnu sezonu 2016/2017 13:06 31.01.2017. 13:06 31.01.2017. aida.serifovic@bdcentral.net
Radovi na rekonstrukciji odjeljenja anestezije, intezivne njege i operacionog bloka Opće bolnice Brčko 14:46 30.01.2017. 14:46 30.01.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Usluge servisiranja opreme za potrebe Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH 11:33 30.01.2017. 11:33 30.01.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Izrada idejnog projekta uređenja dijela obale rijeke Save na gradskom šetalištu Ficibajer 15:34 27.01.2017. 15:34 27.01.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Čišćenje i održavanje čistoće u objektima Vlade i Institucija distrikta za 2016. 2017. i 2018. godinu 13-001784/15 09:50 27.01.2017. 11:08 22.01.2019. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Usluge VPN mobilne telefoniije za potrebe Vlade i Institucija distrikta 09:38 27.01.2017. 09:38 27.01.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Uređenje šumskog puta k.č. broj: 3028, k.o. Skakava Gornja u MZ Prijedor 15:48 24.01.2017. 15:48 24.01.2017. miralem.kovacevic@bdcentral.net