Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o prestanku postupka javne nabavke, broj 13-002535/17 Nabavka vakcine MRP morbili, rubeola, parotitis - monodozno pakovanje Dec 15, 2017 02:33 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002839/17 od 07.12.2017. godine Nabavka radova za potrebe Osnovnog suda Brčko distrikta BiH - 2 lota Dec 14, 2017 09:44 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-003317/17 od 11.12.2017. god. Nabavka usluga konzumacije hrane i pića van zgrade Vlade Brčko distrikta BiH na bazi švedskog stola za potrebe Odjeljenja za europske integracije i međunaro... Dec 14, 2017 09:15 AM
Odluka o izboru 13-003140/17 Dec 13, 2017 01:43 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 39-000042/17 Dec 13, 2017 01:31 PM
Nabavka radova priključenja na NN mrežu objekata koji su prošli kroz program obnove Dec 13, 2017 11:41 AM
Odluka o dodjeli ugovora broj 13-003120/17 Dec 07, 2017 02:14 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002318/17 Nabavka radova na demontaži i rušenju objekata za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH Dec 06, 2017 03:32 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002711/17 od 05.12.2017. godine Nabavka i isporuka kompjuterskog materijala za potrebe Odjela za stručne i administrativne poslove – Pododjel za informatiku Dec 06, 2017 02:49 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-003111/17 Dec 06, 2017 02:36 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002458/17 Dec 06, 2017 11:48 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-001827/17 Dec 06, 2017 11:41 AM
Odluka o prestanku postupka javne nabave 13-001087/17 Dec 06, 2017 11:31 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002135/17 Dec 06, 2017 09:57 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002838/17 Dec 06, 2017 09:22 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002884/17 Dec 06, 2017 09:06 AM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-003289/17 od 28.11.2017. Nabava i isporuka potrošnog materijala (elzet brave za vrata, metalne merdevine, četke –papučice za usisivač i dr.) za potrebe Tužilaštva Brčko distrik... Dec 05, 2017 11:36 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 43-000410/17 od 29.11.2017. godine Izrada elaborata i projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na području Brčko distrikta BiH-6 lotova Dec 05, 2017 11:28 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-001647/17 Dec 05, 2017 09:52 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002477/17 Dec 05, 2017 09:33 AM