Vi ste ovdje: Početak - Liste sudionika u postupcima nabave

Liste sudionika u postupcima nabave

Naslov Datum objave
Lista učesnika - Nabavka materijala za označavanje za čuvare šuma Jul 22, 2019 10:55 AM
Lista učesnika - Radovi za potrebe JU Trinaeste osnovne škole Bukvik. Jul 17, 2019 10:52 AM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001444/19 Jul 16, 2019 12:46 PM
Lista učesnika - Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikt BiH Jul 15, 2019 02:58 PM
Lista učesnika - Nabavka TV uređaja sa nosačima za područne vatrogasne domove Jul 15, 2019 10:54 AM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001401/19 Jul 11, 2019 01:18 PM
Lista učesnika - Nabavka i isporuka tonera za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikt BiH za 2019. godinu Jul 10, 2019 02:05 PM
Lista učesnika - Sredstva za uništavanje eksplozivnih sredstava usmjerenog dejstva Jul 05, 2019 10:55 AM
Lista učesnika - Licence za antivirus program za potrebe Skupštine BDBiH Jul 01, 2019 10:55 AM
Lista učesnika - Nabavka lektirnih djela za potrebe JU Petnaeste osnovne škole Šatorovići. Jun 25, 2019 10:55 AM
Lista učesnika - Nabavka traktora-kosilice za potrebe JU Dvanaeste osnovne škole Ulice Jun 24, 2019 10:51 AM
Lista učesnika - Radovi na uređenju dvorišta JU Jedanaeste osnovne škole Zovik. Jun 18, 2019 11:00 AM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-000934/19 Jun 12, 2019 01:57 PM
Lista učesnika - Nabavka radova na sanaciji postojećeg bunara za potrebe JU Prve OŠ - PŠ Ražljevo Jun 11, 2019 10:55 AM
Lista učesnika - Radovi na sanaciji mokrog čvora za potrebe JU Dvanaeste OŠ Ulice. Jun 10, 2019 11:08 AM
Lista učesnika - Nabavka slikarskog materijala i pribora za realizaciju planiranih programa u oblasti likovne umjetnosti u toku 2019. godine Jun 07, 2019 10:51 AM
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001300/19 Jun 06, 2019 01:01 PM
Lista učesnika - Usluge izrade aneksa glavnog projekta glavnog transportnog cjevovoda Plazulje - Potočari May 29, 2019 12:55 PM
Lista učesnika - Izrada statua za nagrade za Pozorišne susrete BiH u Brčkom May 29, 2019 10:54 AM
Lista učesnika - Uramljivanje slika, crteža i grafika za potrebe Galerije Brčko distrikta BiH u 2019. godini May 27, 2019 10:51 AM