Vi ste ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
“Nabavka računarske i mrežne opreme za rekonstrukciju i održavanje informacionog sistema Vlade Brčko distrikta BiH” Sep 18, 2020 01:35 PM Sep 18, 2020 01:35 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja elektro motora zna CS Đurići u Vučilovcu za potrebe Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 13-001091/20 Sep 16, 2020 11:39 AM Sep 16, 2020 11:39 AM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka motornih vozila za potrebe Policije Brčko distrikta BiH - 2 lota 13-001799/20 Sep 14, 2020 09:13 AM Sep 14, 2020 09:13 AM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka radova sanacije fasade i uređenje kancelarija Vatrogasnog doma Brčko 13-001263/20 Sep 14, 2020 08:47 AM Sep 14, 2020 08:47 AM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka i instaliranje rutera za potrebe Odjeljenja za javni registar 13-002078/20 Sep 09, 2020 01:45 PM Sep 09, 2020 01:45 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Projektovanje puteva i ulica na području Brčko distrikta BiH, 1/20 13-001955/20 Sep 09, 2020 01:05 PM Sep 09, 2020 01:05 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka radova za potrebe KUJI Brčko distrikta BiH - 6 lotova 13-002453/20 Sep 08, 2020 11:21 AM Sep 08, 2020 11:21 AM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka stručne literature za potrebe Vlade i institucija BD BiH - 4 lota 13-001632/20 Sep 03, 2020 12:25 PM Sep 03, 2020 12:28 PM vesna.cebic@bdcentral.net
IZGRADNJA OBJEKATA ZA POTREBE ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE VLADE BRČKO DISTRIKTA BIH PO LOTOVIMA OD LOT 1 DO LOT 2 13-002088/20 Sep 03, 2020 11:38 AM Sep 03, 2020 11:38 AM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka usluga štampanja materijala za potrebe Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH - Okvirni sporazum za 2021, 2022. i 2023. godinu 13-002410/20 Sep 02, 2020 02:58 PM Sep 02, 2020 02:58 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka računara, računarske i srodne uredske opreme za potrebe odjeljenja Vlade i institucija Brčko distrikta BiH - 1/20 13-001636/20 Sep 02, 2020 02:24 PM Sep 02, 2020 02:24 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka reklamnog materijala, poklona, pehara i dr.za potrebe Vlade i institucija BD BiH - 20 lotova 13-001638/20 Sep 01, 2020 02:49 PM Sep 01, 2020 02:49 PM vesna.cebic@bdcentral.net
„Nabavka namještaja za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikta BiH“ 13-001689/20 Aug 31, 2020 01:10 PM Aug 31, 2020 01:10 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka štampanog materijala, obrazaca i dr. za potrebe Vlade i institucija BD BiH - 6 lotova 13-001631/20 Aug 28, 2020 02:51 PM Aug 28, 2020 02:51 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka posebnog materijala za potrebe Civilne zaštite za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost 13-002013/20 Aug 28, 2020 02:38 PM Aug 28, 2020 02:38 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Rekonstrukcija računarske mreže za potrebe Direkcije za finansije 13-002105/20 Aug 27, 2020 01:47 PM Aug 27, 2020 01:47 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka radova na sanaciji objekata Civilne zaštite - 2 lota 13-001724/20 Aug 27, 2020 01:20 PM Aug 27, 2020 01:20 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Projektovanje klizišta 13-001508/20 Aug 26, 2020 12:08 PM Aug 26, 2020 12:08 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka usluge projektovanja za potrebe Odjelјenja i Institucija Brčko distrikta BiH – 17 lotova 13-001782/20 Aug 24, 2020 02:34 PM Aug 24, 2020 02:34 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka radova na izgradnji mostova na području Brčko distrikta BiH - 5 lotova 13-002184/20 Aug 21, 2020 01:40 PM Aug 21, 2020 01:40 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net