Vi ste ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Набавка радова на изградњи надстрешнице за возила 13-000213/20 Jun 19, 2020 02:43 PM Jun 19, 2020 02:43 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Rekonstrukcija zgrade Arhiva Brčko distrikta BiH 13-001551/20 Jun 16, 2020 02:05 PM Jun 16, 2020 02:05 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka namještaja za potrebe Omladinskog doma u MZ Krepšić I 13-001498/20 Jun 12, 2020 11:25 AM Jun 12, 2020 11:25 AM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka štampanog materijala i obrazaca za potrebe odjelјenja i institucija Brčko distrikta BiH – Okvirni sporazum za 2020. godinu i 2021. godinu – 15 lotova 13-003021/19 Jun 11, 2020 02:45 PM Jun 11, 2020 02:46 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH - 1/2020 13-001403/20 Jun 08, 2020 09:47 AM Jun 08, 2020 09:47 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja elektromotora zna CS "Đurići" u Vučilovcu 13-001091/20 Jun 05, 2020 09:51 AM Jun 05, 2020 09:51 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka radova na uređenju dvorišta (izgradnja terena za male sportove, parkinga, ograđivanje i uređenje dvorišta) JU Prve osnovne škole - PŠ Brezik 13-001408/20 Jun 02, 2020 09:25 AM Jun 24, 2020 12:41 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Radovi za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 13-001415/20 May 27, 2020 10:59 AM May 27, 2020 10:59 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Izgradnja objekata vodosnadbijevanja i kanalisanja otpadnih voda Lot 1-10 13-001367/20 May 27, 2020 09:38 AM May 27, 2020 09:38 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka radova za obrazovanje 13-003490/18 May 26, 2020 02:18 PM May 26, 2020 02:18 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
"Nabavka građevinsko-zanatskih radova na javnim objektima za 4 lota" 13-001362/20 May 22, 2020 01:13 PM May 22, 2020 01:13 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
“Nabavka usluga izrade investiciono - tehničke dokumentacije po lotovima od Lot 1 do Lot 4” 13-001353/20 May 21, 2020 01:43 PM May 21, 2020 01:43 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka ultrazvučnog aparata za potrebe ginekološko akušerske dijagnostike 13-001926/19 May 20, 2020 01:37 PM May 20, 2020 01:37 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije (Izvođački projekat) za sanaciju zapadne tribine Gradskog stadiona u Brčkom 13-000945/20 May 20, 2020 08:49 AM May 20, 2020 08:49 AM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka toplotne pumpe za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove 13-000926/20 May 19, 2020 11:08 AM May 19, 2020 11:08 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Održavanje zgrada i opreme Policije Brčko distrikta BiH 13-000874/20 May 19, 2020 10:56 AM May 19, 2020 10:56 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Posebna odluka o pokretanju postupka May 19, 2020 10:46 AM May 19, 2020 10:46 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Radovi za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 13-001061/20 May 19, 2020 10:34 AM May 19, 2020 10:34 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka tegljača i samokompaktirajućih poluprikolica za transport otpada iz Brčko distrikta BiH 13-001344/20 May 18, 2020 02:25 PM May 18, 2020 02:25 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Sanacija klizišta na području Brčko distrikta BiH 13-001299/19 May 12, 2020 11:26 AM May 12, 2020 11:26 AM zoran.sibalija@bdcentral.net