Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o prestanku postupka javne nabavke, broj 13-001602/17 Usluge protivgradne zaštite i nabavka protivgradnih raketa na geoprostoru Brčko distrikta BiH Sep 07, 2017 08:32 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-002034/17 od 28.08.2017. god. Nabavka fotografskog aparata za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH Sep 06, 2017 11:47 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-002447/16 Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH – 2/2016 za lotove: 3, 4, 5, 7, 14, 16, 21, 25, 36, 39, 40, 41, 43, 45,... Aug 29, 2017 11:31 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-002033/17 od 23.08.2017. god. Nabavka motornog ulja - maziva za potrebe Policije Brčko distikta BiH Aug 29, 2017 11:06 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-001936/17 od 21.08.2017. god. „Usluga stručnog osposobljavanja“ u Opštini Brod i Brčko distriktu BiH za 120 osoba“ LOT 1 - LOT 2 Aug 23, 2017 08:14 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj akta 01.1-1141SM-0051/17 od 11.08.2017. godine Aug 18, 2017 11:40 AM
Obavijest o nabavi br. 1157-7-2-522-3-410/17 od 17.08.2017. godine Servis plovila – čamaca, za potrebe Policije BD BiH Aug 17, 2017 01:19 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 48-000708/17 od 14.08.2017. Nabavka usluga promocije Vlade, privrede i mogućnosti investiranja sa prilozima u štampanom obliku Aug 17, 2017 12:22 PM
Odluka o prestanku postupka javne nabavke broj 13-001632/17 Nabavka PTT usluga za 2018 - 2020. godinu za potrebe Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH Aug 16, 2017 12:29 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-001638/17 Nabavka simulatora vožnje automobila za potrebe JU Tehničke škole Brčko Aug 15, 2017 12:46 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-001648/17 Nabavka i isporuka tonera za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikt BiH za I/2017.godinu 13-001648/17 Aug 15, 2017 12:30 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-001854/17 Nabavka i isporuka tonera za potrebe Vlade i Institucija Brčko distrikt BiH za II/2017.godinu 13-001854/17 Aug 15, 2017 12:27 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-002071/17 Nabavka radova -rekonstrukcija čajne kuhinje Osnovnog suda Brčko distrikta BiH. Aug 15, 2017 12:22 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-001814/17 Nabavka usluge projektovanja za 5 LOT-ova Aug 15, 2017 12:19 PM
Odluka o izboru ponuđača 13-001353/17 Laboratorijski materijal i potrošni medicinski materijal za kemijsku laboratoriju za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo Aug 15, 2017 12:16 PM
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-001550/17 Nabavka laboratorijskog materijala i potrošnog medicinskog materijal (mikrobiologija) za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo Aug 15, 2017 11:22 AM
Odluka o izboru ponuđača 13-001379/17 Nabavka vakcina za potrebe odjela za zdravstvo,Pododjela za javno zdravstvo ( 14 lotova) Aug 14, 2017 03:07 PM
Odluka o izboru ponuđača 13-000726/17 Nabavka oprema za potrebe Odjeljenja za obrazovanje ( 2 lota) Aug 14, 2017 03:05 PM
Odluka o izboru ponuđača 13-000802/17 Nabava ionskog kromatografa i analizatora žive u hrani sa softverom za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo ( 2 lota) Aug 14, 2017 02:49 PM
Odluka o izboru ponuđača 13-001073/17 Nabavka lož ulja za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH za grejnu sezonu 2017/2018 Aug 14, 2017 02:47 PM