Vi ste ovdje: Početak Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Aktuelno - Javne nabave Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabava Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabava koje provodi Pododjel za javnu nabavu Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabava. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog izbornika. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavjesti vezanih za postupak, do liste sudionika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabave ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavjesti i izvještća te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjel za javne nabave Vlade Brčko distrikta BiH.

Naslov Opis Datum objave
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-002461/20 Nabavka usluga čišćenja i održavanja čistoće u objektima Vlade i institucijama BD BiH za period 2021., 2022. i 2023. godinu Oct 07, 2020 01:33 PM
Odluka o izmjeni odluke o dodjeli ugovora za Lot 8 13-001725/20 Oct 06, 2020 02:01 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabavka zaštićenih obrazaca za potrebe Odjeljenja za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH,13-001776/20 Oct 01, 2020 11:07 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabavku testova za detekciju nukleinske kiseline SARS-CoV-2 iz nazofaringealnog brisa kompatibilnih sa PRC aparatom (GeneXpert sistem) i 2 modula za PRC aparat ... Oct 01, 2020 10:58 AM
Odluka o pokretanju postupka 13-002420/20 Oct 01, 2020 10:52 AM
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 4 Nabavka građevinsko-zanatskih radova na javnim objektima za potrebe Kancelarije za upravljenje javnom imovinom - 7 lotova Oct 01, 2020 08:41 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001353/20 od 23.09.2020. godine “Nabavka usluga izrade investiciono - tehničke dokumentacije po lotovima od Lot 1 do Lot 4” za LOT 2 Sep 30, 2020 03:05 PM
Odluka o poništenju postupka nabavke br. 13-001353/20 od 23.09.2020. godine “Nabavka usluga izrade investiciono - tehničke dokumentacije po lotovima od Lot 1 do Lot 4” Sep 30, 2020 03:03 PM
Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lot 2 13-001830/20 Sep 30, 2020 02:30 PM
Odluka o pokretanju postupka 13-002009/20 Sep 30, 2020 01:29 PM
Odluka o dodjeli ugovora 13-001263/20 Sep 30, 2020 10:33 AM
Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 13-000411/20 Usluge održavanja softvera za e-sjednicu Vlade Sep 29, 2020 11:19 AM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002105/20 Rekonstrukcija računarske mreže za potrebe Direkcije za finansije Sep 29, 2020 08:06 AM
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru broj 13-001506/20 Nabavka telekomunikacionih usluga za Skupštinu Brčko distrikta BiH Sep 25, 2020 03:13 PM
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru najpovoljinjeg ponuđača br. 13-000564/20 od 18.09.2020. godine Nabavka, montaža i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Policije Brčko distrikta BiH - (LOT 5 i LOT 6) Sep 25, 2020 01:57 PM
Odluka o izmjeni Odluke o izboru najpovoljinjeg ponuđača br. 13-001362/20 od 17.09.2020. godine Lot 4 - Uređenje terena MZ Broduša Sep 25, 2020 01:24 PM
Poziv na učešće u pregovaračkom postupku i tenderska dokumentacija „Sanacija klizišta u MZ Rašljani kod kuće Kovačić Mehe i kuće Ravkić Mehmeda” Sep 25, 2020 12:55 PM
Posebna Odluka o pokretanju postupka br. 13-002455/20 od14.09.2020. godine „Sanacija klizišta u MZ Rašljani kod kuće Kovačić Mehe i kuće Ravkić Mehmeda” Sep 25, 2020 12:52 PM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002236/20 Nabavka Real time PDC kitova za detekciju COVID - 19 iz humanih respiratornih uzoraka sa potrošnim materijalom i germicidnih/baktericidnih lampi Sep 24, 2020 02:40 PM
Poziv za učešće sa tenderskom dokumentacijom Nabavka testova za detekciju nukleinske kiseline SARS-CoV-2 iz nazofaringealnog brisa kompatibilnih sa PCR aparatom(GeneXpert sistem),13-002450/20 Sep 24, 2020 11:56 AM