Vi ste ovdje: Početak Direktni postupak

Direktni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Direktni postupak za decembar 2019. - Inspektorat Direktni postupak za decembar 2019. - Inspektorat Jan 13, 2020 01:20 PM Jan 13, 2020 01:20 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Direktni sporazum za novembar i decembar 2019. - Osnovni sud Direktni sporazum za novembar i decembar 2019. - Osnovni sud Jan 13, 2020 11:34 AM Jan 13, 2020 11:34 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Direktni sporazum za novembar i decembar 2019. - Pravosudna komisija Direktni sporazum za novembar i decembar 2019. - Pravosudna komisija Jan 13, 2020 11:27 AM Jan 13, 2020 11:27 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Materijal za održavanje zgrada - Kancelarija za pravnu pomoć Materijal za održavanje zgrada - Kancelarija za pravnu pomoć Jan 13, 2020 11:20 AM Jan 13, 2020 11:20 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Piće - poklon paket - Apelacioni sud Piće - poklon paket - Apelacioni sud Jan 13, 2020 11:11 AM Jan 13, 2020 11:11 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Direktni sporazum za novembar i decembar 2019. - Tužilaštvo Direktni sporazum za novembar i decembar 2019. - Tužilaštvo Jan 13, 2020 11:00 AM Jan 13, 2020 11:00 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o dodijeljenom ugovoru putem direktnog sporazuma - Policija - decembar Izvještaj o dodijeljenom ugovoru putem direktnog sporazuma - Policija - decembar Jan 09, 2020 11:52 AM Jan 09, 2020 11:52 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Servisiranje postrojenja za proizvodnju ultra čiste vode - Odjeljenje za zudravstvo i ostale usluge Servisiranje postrojenja za proizvodnju ultra čiste vode - Odjeljenje za zudravstvo i ostale usluge Dec 24, 2019 10:43 AM Dec 24, 2019 10:43 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluge popravke fružidera - Odjeljenje za obrazovanje Nabavka usluge popravke fružidera - Odjeljenje za obrazovanje Dec 23, 2019 02:44 PM Dec 23, 2019 02:44 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka filtera za prečišćavanje vode - Odjeljenje za obrazovanje Nabavka filtera za prečišćavanje vode - Odjeljenje za obrazovanje Dec 23, 2019 01:20 PM Dec 23, 2019 01:20 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izrada idejnih rješenja za četiri kružne raskrsnice u Brčko distriktu BiH - Odjeljenje za javne poslove Izrada idejnih rješenja za četiri kružne raskrsnice u Brčko distriktu BiH - Odjeljenje za javne poslove Dec 20, 2019 02:35 PM Dec 20, 2019 02:35 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Učlanjenje novih vozila u BIHAMK - Kabinet gradonačelnika i Upravna inspekcija Učlanjenje novih vozila u BIHAMK - Kabinet gradonačelnika i Upravna inspekcija Dec 20, 2019 12:09 PM Dec 20, 2019 12:09 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Usluge istraživačkih laboratorija na kvalitet zdravstvene ispravnosti namirnica, vode, hrane, GMO, pesticida, aflatoksina, mikotoksine i ostalo - Inspektorat Usluge istraživačkih laboratorija na kvalitet zdravstvene ispravnosti namirnica, vode, hrane, GMO, pesticida, aflatoksina, mikotoksine i ostalo - Inspektorat Dec 18, 2019 11:38 AM Dec 18, 2019 11:38 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Dodjela CIP i ISBN broja za četiri knjige za izdavača Vlada Brčko distrikta BiH - Odjeljenje za privrednui razvoj, sport i kulturu Dodjela CIP i ISBN broja za četiri knjige za izdavača Vlada Brčko distrikta BiH - Odjeljenje za privrednui razvoj, sport i kulturu Dec 12, 2019 01:04 PM Dec 12, 2019 01:04 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izrada štembilja - Kancelarija za upravljanje javnom imovinom Izvještaj o provedenom postupku JN - Kancelarija za upravljanje javnom imovinom Dec 10, 2019 12:10 PM Dec 10, 2019 12:10 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Objava oglasa - Kancelarija za upravljanje javnom imovinom Izvještaj o provedenom postupku JN - Kancelarija za upravljanje javnom imovinom Dec 10, 2019 12:06 PM Dec 10, 2019 12:06 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka vijenca za sahranu zaposlenika Kancelarije - Kancelarija za upravljanje javnom imovinom Izvještaj o provedenom postupku JN - Kancelarija za upravljanje javnom imovinom Dec 10, 2019 12:03 PM Dec 10, 2019 12:03 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Objava oglasa - Kancelarija za upravljanje javnom imovinom Izvještaj o provedenom postupku JN - Kancelarijaza upravljanje javnom imovinom Dec 10, 2019 11:59 AM Dec 10, 2019 11:59 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Objava oglasa - Kancelarija za upravljanje javnom imovinom Objava oglasa - Kancelarija za upravljanje javnom imovinom Dec 10, 2019 11:51 AM Dec 10, 2019 11:51 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluge učlanjenja vozila u BIHAMK - Komisija za hartije od vrijednosti Dec 05, 2019 11:39 AM Dec 05, 2019 11:39 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net