Налазите се овде: Дом - Листе учесника у поступцима набавке

Листе учесника у поступцима набавке

Наслов Датум објаве
Lista učesnika - Nabavka roba "Poseban materijal za potrebe CZ" 11:07 29.06.2022.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001628/22 13:40 28.06.2022.
Lista učesnika - nabavka i isporuka opreme za CNC laboratoriju za potrebe JU Tehničke škole Brčko distrikta BiH 11:02 28.06.2022.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-001031/22 12:55 22.06.2022.
Lista učesnika 10:45 22.06.2022.
Lista učesnika 13-000523/22 09:33 22.06.2022.
Lista učesnika 13-000399/22 08:30 22.06.2022.
Lista učesnika - Radovi na izgradnji svjetlosne saobraćajne signalizacije - pješačkih semafora u MZ Brod i MZ Potočari LOT 1 - 2 10:52 13.06.2022.
Lista učesnika - Nabavka radova za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom 2 LOT-a 10:54 10.06.2022.
Lista učesnika 13:30 09.06.2022.
Lista učesnika 13:29 09.06.2022.
Lista učesnika 13:13 09.06.2022.
Lista učesnika 13:08 09.06.2022.
Lista učesnika 13:01 09.06.2022.
Lista učesnika - Nabava usluga oglašavanja - objava javnog poziva na dva jezika i dva pisma u dnevnim listovima dostupnim na teritoriji BiH LOT 1 - 2 10:49 08.06.2022.
Lista učesnika - Nabavka žarulja za reflektore za potrebe Doma kulture u Brčkom 10:52 06.06.2022.
Lista učesnika u postupku javne nabavke broj 13-000943/22 13:39 02.06.2022.
Lista učesnika - Nabavka usluga ispitivanje kvaliteta površinskih voda - monitoring kvaliteta površinskih voda na području Brčko distrikta BiH 10:53 02.06.2022.
Lista učesnika 13-001410/22 08:37 02.06.2022.
Lista učesnika - Usluge VPN mobilne telefonije za potrebe Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH 11:00 01.06.2022.