Налазите се овде: Дом Преговарачки поступак

Преговарачки поступак

Наслов Опис Датум објаве Датум измјене Поставио
Nabavka usluga izrade aneksa Glavnog projekta snabdijevanja vodom naselja Rašljani sa prioritetom napajanja osnovne škole za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove 13-001026/21 12:00 20.05.2021. 12:00 20.05.2021. nermina.pamukcic@bdcentral.net
„Održavanja 74 modula aplikativnog software-a(Glavna knjiga Trezora,elektronsko bankarstvo,planiranje i priprema budžeta,periodično i godišnje izvještavanje,obračun plata,kapitalne rezervacije,KUF,KIF ,stalna sredstva i DIS)“ 13-001057/21 11:25 18.05.2021. 11:25 18.05.2021. aida.serifovic@bdcentral.net
Javna nabavka 20.000 doza vakcine protiv SARS-Cov -2 (COVID-19) za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge 13-001087/21 14:15 12.05.2021. 14:15 12.05.2021. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka medicinskog alkohola (Aethanolum concentratum 96% (Etil alkohol 96%) – biocid – dezinficijens) u svrhe sprječavanja širenja virusa Covid-19 13-000784/21 11:29 16.04.2021. 11:29 16.04.2021. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Održavanja aplikativnog software-a(Glavna knjiga Trezora) 13-000715/21 08:47 30.03.2021. 08:47 30.03.2021. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka aplikativnog softvera Glavne knjige Trezora, usluge izrade modula elektronskog KUF-a i KIF-a za potrebe Direkcije za finansije 13-000099/21 08:52 26.02.2021. 08:52 26.02.2021. vesna.cebic@bdcentral.net
Usluge održavanja aplikativnog softvera "RAS aplikacija) za potrebe Direkcije za finansije 05-000218/21 13-000725/21 00:00 31.12.2020. 13:12 06.04.2021. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka usluga održavanja aplikativnog softvera (Glavna knjiga Trezora) za potrebe Direkcije za finansije 13-003358/20 09:33 29.12.2020. 09:33 29.12.2020. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Održavanje javne rasvjete na području Brčko distrikta BiH tokom 2021. godine 13-003258/20 08:45 29.12.2020. 08:45 29.12.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavkadodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH na osnovu sklopljenih ugovora po otvorenom postupku broj 1/2020 13-003322/20 09:10 16.12.2020. 09:10 16.12.2020. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Dodatni radovi na sanaciji klizišta u MZ Ograđenovac 13-003309/20 11:01 15.12.2020. 11:01 15.12.2020. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka Real time PCR kitova za izolaciju i detekciju COVID-19 iz humanih respiratornih uzoraka sa potrošnim materijalom za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za javno zdravstvo,13-003210/20 13:31 10.11.2020. 13:31 10.11.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Priključenje na elektro mrežu objekata kaji su prošli kroz program obnove 13-002693/20 09:12 10.11.2020. 09:12 10.11.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Dezinfekciona sredstva i oprema za Izbornu komisiju 13-003131/20 13:11 03.11.2020. 13:11 03.11.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka Real time PCR kitova za detekciju COVID-19 iz humanih respiratornih uzoraka za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge-Pododjeljenja za javno zdravstvo 13-003066/20 12:15 03.11.2020. 12:15 03.11.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme radi sprečavanjua širenja virusa u uslovima epidemije COVID 19 na dan lokalnih izbora 2020.g.za potrebe izborne komisije. 13-003131/20 12:14 28.10.2020. 12:14 28.10.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka alkofola 96% 13-002776/20 13:43 15.10.2020. 13:43 15.10.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
„Sanacija klizišta u MZ Rašljani kod kuće Kovačić Mehe i kuće Ravkić Mehmeda” 13-002455/20 12:51 25.09.2020. 12:51 25.09.2020. vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka testova za detekciju nukleinske kiseline SARS-CoV-2 iz nazofaringealnog brisa kompatibilnih sa PCR aparatom(GeneXpert sistem),13-002450/20 11:53 24.09.2020. 11:53 24.09.2020. aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka lijekova za potrebe COVID-19 izolatorijuma za uspostavljanje mjera prevencije i kontrole infekcije od Corona virusa za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge 13-002452/20 13:53 11.09.2020. 13:53 11.09.2020. vesna.cebic@bdcentral.net