Vi ste ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Nabava laboratorijske opreme za potrebe Odjeljenja za zdravstvo , Pododjela za javno zdravstvo 13-002909/17 Jan 16, 2018 10:49 AM Jan 16, 2018 10:49 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Laboratorijski materijal i potrošni medicinski materijal za laboratoriju za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo 13-002678/17 Jan 16, 2018 10:45 AM Jan 16, 2018 10:45 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka poklon setova za penzionisane radnike za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 13-003141/17 Jan 16, 2018 10:30 AM Jan 16, 2018 10:30 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja toplovodnog kalorifera za potrebe fiskulturne sale JU Peta osnovna škola- PO Klanac -13-003276/17 Jan 16, 2018 09:42 AM Jan 16, 2018 09:42 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka digitalnog fluoroskopskog RTG sistema sa digitalnim ravnim detektorom 13-001345/17 Jan 16, 2018 09:34 AM Jan 16, 2018 09:34 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabava ormara sa ugrađenim frižiderom za potrebe Odjela za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove Jan 16, 2018 09:15 AM Jan 16, 2018 09:16 AM ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Odjela za obrazovanje, br. predmeta: 13-000026/18 Jan 12, 2018 08:49 AM Apr 20, 2018 09:34 AM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka namještaja za potrebe osnovnih škola - 2 lota Jan 10, 2018 01:36 PM Jan 10, 2018 01:36 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka računarske i ostale opreme za potrebe pravosudnih institucija Brčko distrikta BiH - ponovljeni postupak 13-003312/17 Jan 10, 2018 01:02 PM Jan 10, 2018 01:02 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Radovi na izmiještanju vodovodne instalacije na mostu preko rijeke Brke zbog izgradnje novog mosta 13-003455/17 Jan 04, 2018 01:53 PM Jan 04, 2018 01:53 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH - 4/2017 13-003132/17 Dec 26, 2017 02:37 PM Dec 26, 2017 02:37 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka građevinsko-zanatskih radova - (7 lotova) Lot 1 - Nastavak rekonstrukcije na objektu Palata "Palestina" u Brčkom Lot 2 - Asfaltiranje platoa – izgradnja parkinga u centru Gorica MZ Gorice Lot 3... Dec 14, 2017 01:14 PM Dec 14, 2017 01:14 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka računara za JU Tehnička škola Brčko 13-002996/17 Dec 13, 2017 01:22 PM Dec 13, 2017 01:22 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka kompjuterske opreme za potrebe Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Dec 12, 2017 02:17 PM Dec 12, 2017 02:17 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabava tonera za potrebe Odjela za javni registar 13-002927/17 Dec 11, 2017 11:47 AM Dec 11, 2017 11:47 AM ruzica.ilic@bdcentral.net
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i NN mreže na području Brčko distrikta BiH - 4 lota (13-003113/17) 13-003113/17 Dec 06, 2017 01:43 PM Dec 06, 2017 01:43 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabava usluga izrada idejnog i glavnog projekta za potrebe Odjela za obrazovanje (2 Lot-a) 13-002135/17 Dec 06, 2017 09:54 AM Dec 06, 2017 09:54 AM ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabava usluga "Izrada idejnih i glavnih projekta hidrantske mreže JU Jedanaeste osnovne škole Zovik i područnih škola Boće i Boderište 13-002838/17 Dec 06, 2017 09:17 AM Dec 06, 2017 09:17 AM ruzica.ilic@bdcentral.net
Nbava radova na asfaltiranju dvorišta za potrebe JU Druge osnovne škole Brčko - PŠ Potočari 13-002884/17 Dec 06, 2017 09:03 AM Dec 06, 2017 09:03 AM ruzica.ilic@bdcentral.net
Nabava štampanih obrazaca za potrebe Vlade i institucija Brčko distrikta BiH 13-001647/17 Dec 05, 2017 09:49 AM Dec 05, 2017 09:49 AM ruzica.ilic@bdcentral.net