Vi ste ovdje: Početak Otvoreni postupak

Otvoreni postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Izrada izmjena i dopuna projektne dokumentacije "Rekonstrukcija, sanacija i prenamjena objekta u ul.Islahijet za potrebe Kamernog Teatra" 13-000844/20 Mar 17, 2020 12:30 PM Mar 17, 2020 12:30 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Usluge održavanja objekata koje koristi Policija Brčko distrikta BiH 13-000874/20 Mar 16, 2020 12:19 PM Mar 16, 2020 12:19 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
RADOVI NA ODRŽAVANJ OBJEKATA POLICIJE 13-000875/20 Mar 16, 2020 11:10 AM Mar 16, 2020 11:11 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabvka usluge održavanja fotokopir aparata za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH - okvirni sporazum - 3 lota 13-000814/20 Mar 13, 2020 12:58 PM Mar 13, 2020 12:58 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nadzor nad izvođenjem građevinskih radova,izgradnje, rekonstrukcije 13 stambenih jedinica u Brčko distriktu u okviru Regionalnog stambenog projekta,13-002381/19 Mar 13, 2020 08:28 AM Mar 13, 2020 08:28 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka građevinsko-zanatskih radova na javnim objektima za potrebe Kancelarije za upravljenje javnom imovinom - 7 lotova 13-000810/20 Mar 12, 2020 12:15 PM May 12, 2020 12:59 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH - 3/2019 13-003608/19 Mar 11, 2020 02:58 PM Mar 11, 2020 02:58 PM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Održavanje aplikacije i baze "Knjiga glavnog registra poduzeća i poduzetnika" i usluga pružanja stalnog i rezervnog internet priključka za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH 13-000740/20 Mar 10, 2020 08:16 AM Mar 10, 2020 08:16 AM miralem.kovacevic@bdcentral.net
Izgradnja i rekonstrukcija tri objekta mjesnih zajednica Brčko distrikta BiH,13-000119/20 Mar 06, 2020 10:06 AM Mar 06, 2020 10:06 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka opreme za komandni centar Policije Brčko distrikta BiH 13-003972/19 Mar 05, 2020 02:34 PM Mar 05, 2020 02:34 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka radova na rekonstrukciji objekata za potrebe Odjeljenja za obrazovanje - 2 lota 13-003643/19 Mar 03, 2020 02:36 PM Mar 03, 2020 02:36 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka radova za potrebe Odjeljenja za obrazovanje - 2 lota 13-003610/19 Mar 03, 2020 02:09 PM Mar 03, 2020 02:09 PM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka sistema radio veze i opreme za potrebe Policije Brčko distrikta BiH 13-003970/19 Mar 02, 2020 11:33 AM Mar 02, 2020 11:33 AM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka tegljača i samokompaktirajućih poluprikolica za transport otpada iz Brčko distrikta BiH 13-000631/20 Mar 02, 2020 09:30 AM Mar 02, 2020 09:30 AM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka radova na vanjskom uređenju područnih vatrogasnih domova - 3 lota 13-003554/19 Mar 02, 2020 08:28 AM Mar 02, 2020 08:28 AM miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Kolektivno osiguranje radnika za dvije godine 13-003025/19 Feb 28, 2020 08:48 AM Feb 28, 2020 08:48 AM zoran.sibalija@bdcentral.net
“Nabavka stručne literature za potrebe Odjeljenja za obrazovanje (6 lotova)” Feb 26, 2020 01:01 PM Feb 26, 2020 01:01 PM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka udžbenika 13-000627/20 Feb 26, 2020 12:30 PM Feb 26, 2020 12:30 PM zoran.sibalija@bdcentral.net
“Nabavka usluga izrade investiciono - tehničke dokumentacije po lotovima od Lot 1 do Lot 24” Feb 25, 2020 09:07 AM Feb 25, 2020 09:07 AM nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka radova na rekonstrukciji centralnog grijanja u JU Desetoj osnovnoj školi Bijela,13-000317/20 Feb 24, 2020 02:03 PM Feb 24, 2020 02:03 PM aida.serifovic@bdcentral.net