Nalazite se ovdje: Početak Konkurentski postupak

Konkurentski postupak

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Postavio
Nabavka i isporuka energenata (ogrevnog drveta i uglja) za potrebe obrazovnih institucija Brčko distrikta BiH 13:33 05.03.2018. 13:33 05.03.2018. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka materijala za nagrađivanje učenika koji su osvojili prvo mjesto na državnom takmičenju iz predmeta tehnička kultura za potrebe osnovinih škola Brčko distrika BiH 11:29 27.02.2018. 11:29 27.02.2018. boro.tosic@bdcentral.net
Kontrolna ispitivanja izvedenih radova i upotrebljenih materijala 12:43 22.02.2018. 12:43 22.02.2018. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka fasadnog nosača koplja i koplja za zastavu za potrebe JU Petnaeste osnovne škole Šatorovići. 11:26 22.02.2018. 11:26 22.02.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka motornog ulja za potrebe Odjeljenja za javni registar 14:02 21.02.2018. 14:02 21.02.2018. boro.tosic@bdcentral.net
Usluge čišćenja rezervoara sanitarne vode za potrebe JU Devete osnovne škole 12:44 19.02.2018. 12:44 19.02.2018. boro.tosic@bdcentral.net
Servisiranje, kalibracija ručni laserski radara, radar-kamera, stacionarnog radarskog sistema, kućišta stacionarnog radara, aparata za utvrđivanje alkoholisanosti za potrebe Policije BDBiH LOT 1 – LOT 4 10:34 19.02.2018. 10:34 19.02.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka i isporuka plina za potrebe obdaništa i zabavišta "Naša djeca" Brčko 11:44 16.02.2018. 11:44 16.02.2018. boro.tosic@bdcentral.net
Kasko osiguranje vozila za potrebe Pravosuđa Brčko distrikta BiH LOT 1 – 6 13:25 15.02.2018. 13:25 15.02.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka programa za realizaciju projekta graničnog povezivanja inspekcija entiteta i Brčko distrikta BiH za potrebe Kancelarije gradonačelnika -Inspektorata 10:04 14.02.2018. 10:04 14.02.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga popravke uređaja (šporeta i mašine za pranje posuđa) za potrebe Obdaništa 09:54 14.02.2018. 09:54 14.02.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka pečata za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 09:52 14.02.2018. 09:52 14.02.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka telefona za potrebe Pododjeljenja za srednje obrazovanje 09:47 14.02.2018. 09:47 14.02.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Dogradnja sistema tehničkog obezbjeđenja objekata Pravosuđa - Radovi na ugradnji stolarije za potrebe Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH 11:42 09.02.2018. 11:42 09.02.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka i isporuka plastičnih buradi za vodu za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko 11:27 09.02.2018. 11:27 09.02.2018. boro.tosic@bdcentral.net
Nabavka usluga prevođenja u skladu sa implementacijom projekta prekogranične saradnje 13-002032/17 09:59 08.02.2018. 09:59 08.02.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Usluge održavanja antivirus sistema za potrebe Policije 09:45 08.02.2018. 09:45 08.02.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka forenzičkog materijala za potrebe Policije 09:06 08.02.2018. 09:06 08.02.2018. fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka i isporuka aparata za gašenje požara za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko 11:21 07.02.2018. 11:21 07.02.2018. stanisa.conda@bdcentral.net
Štampanje obrazaca za potrebe Kancelarije Gradonačelnika – Sekretarijata Vlade Brčko distrikta BiH 11:22 05.02.2018. 11:22 05.02.2018. boro.tosic@bdcentral.net