Vi ste ovdje: Početak Nabava neprioritetnih usluga

Nabava neprioritetnih usluga

Naslov Opis Datum objave Datum izmjene Creator
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga "Osnovna policijska obuka za kadete" za potrebe Policije Brčko distrikta BiH Sep 14, 2017 01:48 PM Sep 14, 2017 01:48 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-001936/17 od 21.08.2017. god. „Usluga stručnog osposobljavanja“ u Opštini Brod i Brčko distriktu BiH za 120 osoba“ LOT 1 - LOT 2 Aug 23, 2017 08:13 AM Aug 23, 2017 08:13 AM stanisa.conda@bdcentral.net
„Usluga stručnog osposobljavanja“ u Opštini Brod i Brčko distriktu BiH za 120 osoba“ LOT 1 - LOT 2 Aug 01, 2017 02:46 PM Aug 01, 2017 02:46 PM stanisa.conda@bdcentral.net
Nabavka usluga organizacije i realizacije koncerata u okviru kulturno sportske manifestacije "Brčansko ljeto - Savski cvijet 2017" Jul 18, 2017 09:39 AM Jul 18, 2017 09:39 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga kotizacije za potrebe Odjeljenja i institucija u 2017.godini Jul 04, 2017 12:10 PM Jul 04, 2017 12:10 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga kotizacije za potrebe Odjeljenja i institucija u 2017.godini Jul 04, 2017 12:04 PM Jul 04, 2017 12:04 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Nabavka usluga hotelskog smještaja za potrebe Vlade i institucija u 2017 Jul 04, 2017 11:34 AM Jul 04, 2017 11:34 AM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Poziv za dostavu ponuda za stručno usavršavanje zaposlenika Odjeljenja za obrazovanje u 2017.godini Jun 27, 2017 01:34 PM Jun 27, 2017 01:34 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net
Izvještaj o realizaciji ugovora br.13-001236/17 kotizacija za 4. osobe na VIII internacionalnom festivalu harmonike "Akordeonart Jun 02, 2017 01:49 PM Jun 02, 2017 01:49 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001232/07/17 od 18.05.2017. god. May 29, 2017 09:05 AM May 29, 2017 09:05 AM vesna.cebic@bdcentral.net
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-001236/17 od 18.05.2017 May 29, 2017 08:46 AM May 29, 2017 08:46 AM vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka usluga obavljanja ljekarskih pregleda policijskih službenika i kadeta za potrebe Policije Brčko distrikta BiH May 18, 2017 01:55 PM May 18, 2017 01:55 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka usluga reprezentacije za goste gradonačelnika LOT 1 - LOT 4 May 10, 2017 02:58 PM May 10, 2017 02:58 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka usluga reprezentacije - konzumacije hrane i pića za goste Šefa Odjeljenja za javnu bezbjednost May 03, 2017 09:41 AM May 03, 2017 09:41 AM vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka usluga konzumacije van zgrade Vlade za 2017. godinu za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Apr 24, 2017 01:55 PM May 03, 2017 09:35 AM vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka usluga reprezentacije - konzumacije hrane i pića LOT 1 - LOT 2 za potrebe Skupštine Apr 24, 2017 01:39 PM Apr 24, 2017 01:39 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka usluge smještaja maloljetnih i punoljetnih štićenika u ustanove u 2017. godini Apr 24, 2017 11:17 AM Apr 24, 2017 11:17 AM aida.serifovic@bdcentral.net
Nabavka usluga kotizacije za zaposlenike Vlade i Institucija BD BiH za 2017. godinu Apr 24, 2017 08:15 AM Apr 24, 2017 08:15 AM vesna.cebic@bdcentral.net
Nabavka usluga hotelskog smještaja za zaposlenike Vlade i institucija u BD BiH u toku 2017. godine Apr 21, 2017 03:19 PM Apr 21, 2017 03:19 PM vesna.cebic@bdcentral.net
Usluga organizovanja i realizacije ''Koncerta na otvorenom Ivane Selakov'' i usluga organizovanja i realizacije pozorišnih predstava u okviru kulturne manifestacije ''Proljeće u gradu'' Apr 06, 2017 03:18 PM Apr 06, 2017 03:18 PM fatima.henjakovic@bdcentral.net