Налазите се овде: Дом Отворени поступак

Отворени поступак

Наслов Опис Датум објаве Датум измјене Поставио
Nabavka hrane i pića za potrebe Odjeljenja i Institucija Brčko distrikta BiH – Okvirni sporazum - 6 lotova 13-001783/20 12:10 21.07.2020. 12:10 21.07.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Izgradnja hidrotehničkih objekata za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH - 2 lota 13-001830/20 14:04 17.07.2020. 14:04 17.07.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka telekomunikacionih usluga za Skupštinu Brčko distrikta BiH 13-001506/20 13:25 16.07.2020. 13:25 16.07.2020. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka radova za potrebe Odjeljenja za obrazovanje - 2 lota 13-001825/20 14:33 14.07.2020. 14:33 14.07.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
REKONSTRUKCIJE I PROMJENE NAMJENE OBJEKTA JU DESETE OSNOVNE ŠKOLE BIJELA – PO DUBRAVE U PREDŠKOLSKI OBJEKAT 13-001920/20 13:20 14.07.2020. 13:20 14.07.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Održavanje objekata Policije Brčko distrikta BiH 13-000875/230 08:38 07.07.2020. 08:38 07.07.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Набавка радова на изградњи надстрешнице за возила 13-000213/20 14:43 19.06.2020. 14:43 19.06.2020. vesna.cebic@bdcentral.net
Rekonstrukcija zgrade Arhiva Brčko distrikta BiH 13-001551/20 14:05 16.06.2020. 14:05 16.06.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka namještaja za potrebe Omladinskog doma u MZ Krepšić I 13-001498/20 11:25 12.06.2020. 11:25 12.06.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Nabavka štampanog materijala i obrazaca za potrebe odjelјenja i institucija Brčko distrikta BiH – Okvirni sporazum za 2020. godinu i 2021. godinu – 15 lotova 13-003021/19 14:45 11.06.2020. 14:46 11.06.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH - 1/2020 13-001403/20 09:47 08.06.2020. 09:47 08.06.2020. miralem.kovacevic@bdcentral.net
Nabavka i ugradnja elektromotora zna CS "Đurići" u Vučilovcu 13-001091/20 09:51 05.06.2020. 09:51 05.06.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka radova na uređenju dvorišta (izgradnja terena za male sportove, parkinga, ograđivanje i uređenje dvorišta) JU Prve osnovne škole - PŠ Brezik 13-001408/20 09:25 02.06.2020. 12:41 24.06.2020. vesna.cebic@bdcentral.net
Radovi za potrebe Odjeljenja za obrazovanje 13-001415/20 10:59 27.05.2020. 10:59 27.05.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Izgradnja objekata vodosnadbijevanja i kanalisanja otpadnih voda Lot 1-10 13-001367/20 09:38 27.05.2020. 09:38 27.05.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka radova za obrazovanje 13-003490/18 14:18 26.05.2020. 14:18 26.05.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net
"Nabavka građevinsko-zanatskih radova na javnim objektima za 4 lota" 13-001362/20 13:13 22.05.2020. 13:13 22.05.2020. nermina.pamukcic@bdcentral.net
“Nabavka usluga izrade investiciono - tehničke dokumentacije po lotovima od Lot 1 do Lot 4” 13-001353/20 13:43 21.05.2020. 13:43 21.05.2020. nermina.pamukcic@bdcentral.net
Nabavka ultrazvučnog aparata za potrebe ginekološko akušerske dijagnostike 13-001926/19 13:37 20.05.2020. 13:37 20.05.2020. zoran.sibalija@bdcentral.net
Nabavka usluge izrade investiciono-tehničke dokumentacije (Izvođački projekat) za sanaciju zapadne tribine Gradskog stadiona u Brčkom 13-000945/20 08:49 20.05.2020. 08:49 20.05.2020. miroslav.ristanovic@bdcentral.net